Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Szkolenie BHP w zakładach energetyki cieplnej

Termin: 26 maja br., Hotel Ikar Poznań

Celem szkolenia, które odbyło się 26 maja br. pt. „BHP w zakładach energetyki cieplnej” było omówienie aktualnych przepisów w zakresie BHP, a także identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy wraz z zastosowaniem odpowiednich środków oraz metod zmniejszenia narażenia.

Uczestnikami szkolenia były służby bhp, kadra kierownicza, pracownicy  zakładów i przedsiębiorstw energetyki cieplnej oraz społeczni inspektorzy pracy.

Podczas spotkania zostały przedstawione praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem pracy przy eksploatacji sieci i urządzeń ciepłowniczych. Omówiono podstawowe pojęcia, założenia systemowe, metodykę identyfikacji zagrożeń oraz klasyfikację zagrożeń i czynniki środowiska pracy. Wykładowca – Maciej Błaszak – przedstawił także raport kontrolny z ostatnich lat Państwowej Inspekcji Pracy i uwagi inspektorów. Jak podkreślał „w ocenie inspektorów pracy stwierdzone naruszenia prawa pracy wynikają przede wszystkim z: malejącego zatrudnienia efektem czego są narastające problemy w zapewnieniu odpowiedniej obsady kadrowej w zakresie prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie egzekwowania od pracowników przez osoby kierownictwa i dozoru przestrzegania przepisów i zasad bhp, nie zakończenia prac nad oceną ryzyka zawodowego lub pomijania w niej istotnych zagrożeń występujących przy określonych pracach, braku szczegółowych unormowań w obowiązujących procedurach co do stosowania wymaganego sprzętu i środków ochronnych podczas przygotowania i wykonywania określonych prac zakwalifikowanych jako niebezpiecznych. Natomiast według pracodawców przyczyny głównie tkwią w: wysokich kosztach pracy i trudnej sytuacji finansowej, biurokratyzmie i nadmiernym formalizmie przepisów prowadzących do niepotrzebnego tworzenia dodatkowych dokumentów, wydłużonej procedurze spowodowanej konsultowaniem z konserwatorem zabytków zakresu remontów eksploatowanych zabytkowych obiektów, w których usytuowane są pomieszczenia i stanowiska pracy.”

Nie zabrakło również tematyki dotyczącej sporządzania i prowadzenia wymaganej prawem dokumentacji i procedur.  

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych, co uczestnicy wysoko ocenili w ankietach po spotkaniu.

 

program szkolenia BHP w zakładach energetyki cieplnej (pdf)

Dziękujemy Wykładowcy, Patronom Medialnym – portalom www.energetyka.xtech.pl, www.ogrzewnictwo.pl  wydawcy miesięcznika „Promotor BHP” oraz Uczestnikom.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.