Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

Konferencja Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Termin: 6-7 kwietnia 2011r., Rosnówko k. Poznania

Tematem kolejnej konferencji zorganizowanej dla branży gospodarki wodno-ściekowej przez Dendros, było „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych”. Spotkanie, nad którym opiekę merytoryczna sprawował dr inż. Florian Piechurski – docent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się w dniach 6-7 kwietnia br. w Rosnówku k. Poznania. W konferencji wzięli udział reprezentanci przedsiębiorstw i zakładów wod-kan, gospodarki komunalnej, projektanci, producenci materiałów, uzbrojenia do budowy oraz renowacji sieci i przyłączy.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony został tematyce sieci i przyłączy wodociągowych. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia dr Piechurskiego, który podkreślił, że dokonując wyboru materiałów do budowy sieci i przyłączy, należy zwrócić uwagę m.in. na ich oddziaływanie na wodę do picia, wytrzymałość konstrukcyjną, czy łatwość wymiany elementów przy późniejszej renowacji. W drugiej części prelekcji omówiona została problematyka doboru armatury. Podczas sesji swoje produkty – m.in. systemy rurowe do budowy sieci zaprezentowali przedstawiciele firm: WAVIN METALPLAST-BUK Sp. z o.o., HOBAS SYSTEM POLSKA Sp. z o.o. oraz POLYTECH Sp. z o.o.

Kolejną sesję tematyczną rozpoczął dr inż. Paweł Grajper (Politechnika Śląska w Gliwicach) wystąpieniem o zasadach projektowania sieci i przyłączy z uwzględnieniem np. zapotrzebowania na wodę. Z kolei dr inż. Henryk Bylka (docent Politechniki Poznańskiej) przedstawił założenia i dane przyjmowane w projektach modernizacji układów wodociągowych. Zagadnieniem, którego nie mogło zabraknąć w sesji było zabezpieczenie przeciwpożarowe. Dr inż. Grzegorz Ścieranka (Politechnika Śląska w Gliwicach) przedstawił wymogi jakie powinny spełniać sieci wodociągowe, w których woda służy do celów przeciwpożarowych oraz zagadnienia związane z instalowaniem hydrantów. Duże zainteresowanie wzbudziło wystąpienie Opiekuna Merytorycznego na temat warunków budowy oraz odbioru sieci i przyłączy. Dr Piechurski, wśród elementów wymagających szczególnej uwagi na etapie odbioru inwestycji wskazał m.in. próbę szczelności wodociągu (próba ciśnienia). Ostatnim tematem pierwszego dnia obrad był wykład dr. inż. Wojciecha Korala (PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, Politechnika Śląska) pt. Warunki zabudowy oraz eksploatacji wodomierzy. Na podstawie badań prowadzonych w przedsiębiorstwach wodociągowych dr Koral przedstawił problematykę doboru wodomierzy oraz ich montażu. W obradach sesji odbyła się również prezentacja produktów firm: SAINT-GOBAIN PAM, Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o., Odlewnia Żeliwa „Fansuld” sp.j.

Drugi dzień konferencji poświęcony został sieciom i przyłączom kanalizacyjnym. Podobnie jak poprzedniego dnia omówione zostały warunki wyboru materiałów i uzbrojenia oraz zasady projektowania, budowy i odbioru sieci kanalizacyjnych. Dr Piechurski podkreślał, że doświadczenia z eksploatacji sieci wymuszają stawianie wysokich wymagań, które muszą spełnić rury. Wszystkie mają odmienne właściwości i nie ma „idealnego”, uniwersalnego materiału. Z kolei dr Grajper omówił procedury projektowania w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz normy. Przybliżył również metodykę określania przepływu obliczeniowego. Problematykę wytrzymałości materiałów poruszył w swoim wystąpieniu dr Ścieranka, który zaprezentował obliczenia wytrzymałościowe rurociągów. Uczestnicy mogli się również zapoznać z ofertą firmy SAINT-GOBAIN oraz WAVIN dedykowaną systemom kanalizacyjnym, a także Fabryki Armatur „JAFAR” S.A. oraz przepływomierzy firmy NIVUS Sp. z o.o.

 

Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia, którego autorem jest dr inż. Florian Piechurski.

program konferencji Projektowanie oraz budowa sieci  i przyłączy wod-kan (pdf)

 

Dziękujemy Opiekunowi merytorycznemu, Wykładowcom, Uczestnikom, Firmom promującym oraz Patronom Medialnym – portalom www.woda-scieki.com, www.wodkaneko.pl oraz miesięcznikowi INSTAL.


Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.