Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

IV Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Termin: 17-18 marca 2011r., Hotel Felix Warszawa

W ostatnich latach środki masowego przekazu informują o konfliktach społecznych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, które powodują opóźnianie lub uniemożliwiają realizację projektów. Często te przedsięwzięcia są współfinansowane z UE, która wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Coraz częściej podkreśla się zasadność otwartego dialogu – również w sprawach dotyczących zieleni – którego niestety brakuje podczas większości prowadzonych projektów. Wyzwanie polega na tym, aby z jednej strony spełnić wymagania prawa, a z drugiej stworzyć dobre relacje między inwestorem a mieszkańcami. Dlatego też kolejna edycja konferencji poświęcona była głównie partycypacji społecznej, a zarządzaniu zielenią miejską. Nie bez przyczyny na miejsce konferencji wybrano Dzielnicę Praga Południe, gdyż tam właśnie powstał park oparty na konsultacjach z lokalnym społeczeństwem.

Po uroczystym otwarciu konferencji Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów sesji I pt dobór gatunków i odmian do miast w którym zostały omówione przez Wojciecha Grąbczewskiego (szkółka Grąbczewscy) nowoczesne, wartościowe i zalecane odmiany. Szkółkarz przedstawił szereg parametrów służących do opisywania jakości drzew i krzewów oraz zaproponował odmiany sprawdzone w trudnych warunkach. Kolejnym wartym uwagi wystąpieniem był temat fitoremediacyjnej roli zieleni. Prof. dr hab. Stanisław Gawroński (SGGW) wskazał gatunki które mają zdolność do pobierania ze środowiska zanieczyszczeń (metali ciężkich, węglowodorów aromatycznych, pyłów zawieszonych). W Samodzielnym Zakładzie Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa od kilkunastu lat prowadzone są badania nad tą wyjątkową rolą roślin. Z czterech ocenianych gatunków lipa drobnolistna gromadziła najwięcej pyłu zawszonego, na kolejnych miejscach był klon polny, jesion wyniosły i platan klonolistny. „Tylko zdrowe drzewa spełniają optymalnie wszystkie oczekiwane funkcje” – kontynuował w kolejnym wykładzie prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – zwracając uwagę na aspekty siedliskowe (zmiany klimatyczne, zasolenie gleby, wiatr, choroby). Prelegent zaznaczył iż pośród 114 rodzimych drzew i krzewów jedynie 25 gatunków możemy spotkać mniej lub bardziej powszechnie w warunkach miejskich. Dalszy rozwój doboru drzew do miast – zdaniem profesora Siewniaka – warunkowany będzie przez poprawę warunków siedliskowych oraz propagowanie list doborowych szkółek. Do dyskusji pozostaje pytanie czy zróżnicowanie biologiczne tworzone przy pomocy gatunków obcych jest podobnie skuteczne jak przy pomocy gatunków rodzimych – zakończył opiekun merytoryczny konferencji.

Kolejna sesja poświęcona była partycypacji społecznej w zarządzaniu zielenią miejską. Począwszy od idei, braku popularności, barierach utrudniających zastosowanie aż do pożytków wynikających z jej zastosowania by przeciwdziałać konfliktom. Opisane metody i narzędzia partycypacji dostosowane do polskich uwarunkowań społeczno – prawnych Uczestnicy otrzymali w materiałach na płycie Cd dzięki uprzejmości dr hab. Krystyny Pawłowskiej (PK). Podczas obrad przedstawiono również przykłady partycypacji europejskich miast od strategii do realizacji (Lyon, Lipsk, Ljubljana, Bolonia, Berlin). Nie zabrakło przykładów konsultacji społecznych dotyczących miasta stołecznego Warszawy. Sesję zwieńczył panel dyskusyjny prowadzony przez dr Andrzeja Kassenberga (Instytut na Rzecz Ekorozwoju).

Drugi dzień obrad rozpoczął Krzysztof Gruszecki omawiając udział społeczeństwa w postępowaniach administracyjnych związanych z ochroną drzew lub krzewów. Później zaprezentowano zarządzanie zielenią miejską w Warszawie, gdzie w 2009 roku narodził się pomysł stworzenia elektronicznej bazy dotyczącej terenów zieleni oraz Jeleniej Górze, która bierze udział co roku w festiwalu „Maggio In Fione” wykonując wystrój przydzielonego skweru. W sesji tej zaprezentowano również tematykę dotyczącą prac remontowo – konserwatorskich zespołu pałacowo-parkowego Branickich w Białymstoku.

Ostatnim z punktów spotkania była prezentacja terenowa, w trakcie której Zastępca Burmistrza Pan Adam Grzegrzółka oprowadził i omówił prace, które zostały wykonane podczas rewitalizacji trzech parków dzielnicy Praga Południe (jeden z nich zbudowany wspólnie z mieszkańcami).

Konferencja zgromadziła zarówno urzędników, przedstawicieli zarządów zieleni miejskiej jak i projektantów i wykonawców terenów zieleni.

 

Opiekunem merytorycznym był: prof. dr hab. inż. Marek Siewniak Europejska Rada ds. Drzew

Patronat honorowy: Prezydent m. st. Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz

Współpraca:


 

Zgłoszenie uczestnictwa było premiowane książką na CD pod red. dr hab. K. Pawłowskiej „Idea i metody partycypacji społecznej w ochronie krajobrazu i kształtowaniu przestrzeni”

 

program konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

Dziekujemy za współpracę Dzielnicy Praga Południe z zastępcą Burmistrza p. Adamem Grzegrzółką na czele, dyrektorowi Biura Ochrony Środowiska p. Pawłowi Lisickiemu, opiekunowi merytorycznemu prof Markowi Siewniakowi, Wykładowcom, sponsorowi – Przedsiębiorstwu Intermag, firmom promocyjnym oraz Patronom Medialnym.

WNIOSKI z IV konferencji Zarządanie Zielenią Miejską (pdf)

 

 

 

 

prezentacja Landscape Convention a udział społeczeństwa w rozwoju zieleni miejskiej na przykładzie Berlina – prof. Helmuth Weckwerth, Dipl., Ing Technical University Berlin (pdf)

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.