Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

III Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin 11-12 października 2011r., Park Hotel Diament***, Katowice

Trzecia edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych odbyła się w dniach 11-12 października br. w hotelu Park Diament*** w Katowicach. Spotkanie zgromadziło liczne grono specjalistów oraz 100 uczestników, którzy dyskutowali o problemach i nowych wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorstwami wodociągowymi.

Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury.
Sponsorem była firma PTK Centertel Sp. z o.o.

Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował dr inż. Florian G. Piechurski, docent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który podczas swojego pierwszego wykładu podkreślał, iż podejmowane działania dotyczące ograniczenia strat wody powinny być prowadzone jednocześnie jako działania organizacyjne, remontowe, modernizacyjne oraz inwestycyjne. Kolejnym ważnym wnioskiem płynącym z tego wystąpienia był fakt, iż bez prawidłowo wykonanego monitoringu przepływu, ciśnienia i dokładnych pomiarów z możliwością przekazu tych danych nie można mówić o poprawnej ocenie strat wody. Kolejne prelekcje były poświęcone regulacji ciśnienia (Mariusz Borkowski, Paweł Włodarczyk – Honneywell, Robert Lepietuszko, Wojciech Pistelok AquaRD Sp. z o.o.) oraz pomiarom minimalnych przepływów nocnych (Mariusz Słomski ABB Sp. z o.o.). Drugą sesję zatytułowaną „Wodomierze i ich odczyty” rozpoczął dr inż. Wojciech Koral z Politechniki Śląska w Gliwicach. Omówił on problem zdalnego odczytu, a dokładności pomiaru faktycznego zużycia. Produkty i usługi związane z tym tematem zaprezentowali również Wojciech Snakowski BMeters a także w połączonej prezentacji firmy Mirometr Sp. z o.o. – Maciej Płonka oraz firma Unisoft Sp. z o.o.

Dodatkowy zastrzyk energii po przerwie obiadowej Uczestnikom konferencji zapewnił schłodzony RED BULL.

„Monitoring sieci wodociągowej prowadzony w sposób rzetelny i przemyślany może stanowić potężne narzędzie w zarządzaniu siecią wodociągową. Polskie przedsiębiorstwa wodociągowe stosują monitoring stosunkowo krótko w związku z czym nie posiadają zbyt wielu doświadczeń w tej dziedzinie” – podkreślał opiekun merytoryczny w kolejnym swoim wystąpieniu. „Dlatego ważne jest aby proces wdrażania systemu monitoringu sieci wodociągowej był odpowiednio zaplanowany i podzielony na etapy. Kluczową rolę w lokalizacji punktów pomiarowych stanowi dobra znajomość sieci opierająca się na praktycznych doświadczeniach oraz podstawowych założeniach teoretycznych”. Tematyka ta była kontynuowana przez: Adama Włodarczyka (Złote Runo Sp. z o.o.), Tomasza Augustyna (Bentley Systems Polska Sp. z o.o.), Wojciecha Poprawę i Rafała Rębacza (Logica Poland Sp. z o.o.) oraz Jana Kwiatkowskiego (DHI Sp. z o.o.) .

Pierwszy dzień zakończyła kolacja biesiadna wraz z eventem „Smak Tradycji” podczas którego nastąpiła prezentacja i degustacja chlebów regionalnych, miodów pitnych oraz kilku odmian regionalnych nalewek (pigwa, pędy sosny, żurawina itp.).

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją dotyczącą renowacji i wymianie sieci wodociągowej. Dr inż. Florian Piechurski omówił problemy wyceny wykonania renowacji lub wymiany sieci wodociągowej, dzięki którym następuje podniesienie sprawności technicznej starego rurociągu. Ze swoimi doświadczeniami na temat czyszczenia i cementowania podzieliła się również Joanna Siedlecka (ZWiK Sp. z o.o. z Łodzi). Potwierdziła ona, iż jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów renowacji przewodów wodociągowych żeliwnych i stalowych przy niskich kosztach remontu. Natomiast Sponsor konferencji PTK Centertel Sp. z o.o zaprezentował ciekawą i nowatorską ofertę jak mogą być zastosowane w przyszłości technologie komunikacyjne w nowoczesnych systemach pomiarowych.

W programie konferencji nie zabrakło praktycznych wystąpień, podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Rafał Przydacz (Chorzowsko-Świętochłowickie PWiK Sp. z o.o.), Emil Kuliński (PWiK Częstochowa ) oraz Jarosław Gawarzyński (ZGWK Tomaszów Mazowiecki) zaprezentowali rozwiązania stosowane w ich firmach w celu ograniczania strat wody. Nie zabrakło również wystąpienia dotyczącego strat wody w małych wodociągach grupowych południowej Polski przez dr inż. Tomasza Bergela (UR Kraków).

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także ostatnia prelekcja Pawła Paszty i Steffen’a Petrucha z firmy VAG Armatura Polska Sp. z o.o., którzy pokazali uczestnikom system zarządzania ciśnieniem na przykładzie rozwiązań tej firmy łącząc się on – line z przedsiębiorstwem wodociągowym miasta Tarnok (Węgry).

Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli okazję zapoznać się na stoiskach z ofertą sponsora: PTK Centertel Sp. z o.o. oraz firm: ABB Sp. z o.o, Bmeters Polska Sp. z o.o., Mirometr Sp. z o.o., Waterpoint, Vag Armatura Polska Sp. z o.o. oraz Złote Runo Sp. z o.o.

 

 

Konferencję zakończył wyjazd techniczny dla zainteresowanych przedsiębiorstw wodociągowych do firmy Miromert Sp. z o.o.
 

program III konferencji Straty wody w systemach wodociągowych (pdf)

Niniejszy program konferencji podlega ochronie wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozpowszechnianie, kopiowanie, adaptowanie, przekształcanie lub modyfikowanie programu skonferencji lub jego fragmentów bez uprzedniej zgody firmy Dendros jest zabronione.

Dziękujemy opiekunowi merytorycznemu dr inż. Florianowi G. Piechurskiemu (docentowi Politechniki Śląskiej w Gliwicach), sponsorowi PTK Centertel Sp. z o.o., firmom promującym się, Patronom Medialnym oraz Uczestnikom.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.