Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2011r.

II Konferencja Zieleń Autostradowa

Termin: 11 maja 2011r., Targi Kielce

Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg zarówno pod względem estetycznym jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Kształtowanie terenów zieleni autostrad stanowi jednak duże wyzwanie zarówno dla projektantów, architektów krajobrazu, jak i wykonawców. 

Organizatorem II Konferencji Zieleń Autostradowa była firma Dendros oraz Targi Kielce.  Spotkanie odbyło  się 11 maja br. i  towarzyszyło XVII Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach.

Współpraca:

 Podczas pierwszego wystąpienia Leszek Kułak (MTUiOD) omówił funkcje zieleni izolacyjnej wzdłuż pasów drogowych, a następnie poszczególne procesy powstawania zieleni przydrożnej takie jak: projekt, specyfikacja, sadzenie, utrzymanie/pielęgnacja. Podsumowując swoje wystąpienie powiedział: „można uznać, że jesteśmy w stanie utworzyć i utrzymać prawidłową zieleń przydrożną, bez dodatkowych nakładów – tylko zmieniając nieco podejście do problemu na wszystkich etapach tego procesu. Jakość obsadzeń i ich stan ponadto wpływa na odbiór całościowy inwestycji, dla wielu użytkowników dróg i osób oceniających naszą pracę „z boku” zieleń, która w procesie inwestycji drogowych jest często promilowym wydatkiem, decyduje o ogólnej ocenie naszych starań”.

Kolejna prezentacja dotyczyła aspektów prawnych. Dr Agnieszka Jaworowicz-Rudolf (UŁ) przedstawiła temat zezwoleń i kar za usuwanie drzew i krzewów przydrożnych w świetle najnowszych regulacji. Krok po kroku zostały omówione zagadnienia od momentu złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, poprzez wyjątki, opłaty za usunięcie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne. Nie zabrakło omówienia wszelkich przepisów w których mowa jest o zieleni przydrożnej m. in. ustawy o drogach publicznych, rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie robót publicznych.

„Sposób zagospodarowania terenu na mostach zielonych i krajobrazowych częstokroć może decydować o skuteczności wybudowanego górnego przejścia dla zwierząt, tzn. wpłynąć istotnie na fakt korzystania z niego zwierzyny. W Polsce od kilku już lat problem budowy górnych przejść dla zwierząt jest bardzo aktualny i zajmują się nim specjaliści różnych branż – mówiła dr hab. inż. Alicja Sołowczuk (ZUT Szczecin). Prelegentka w referacie przedstawiła przykłady zagospodarowania mostów zielnych i krajobrazowych w różnych krajach (Niemcy, Holandia, Francja, Szwajcaria, Austria). Wybrane przykłady przedstawiały problem wyboru lokalizacji przejścia w planie i w profilu oraz zagadnienia zagospodarowania powierzchni obiektu.

Kolejnym poruszonym tematem były ekrany akustyczne obsadzone roślinnością. Tomasz Kultys omówił rodzaje ekranów akustycznych podkreślając, iż powinny one zapewniać odpowiedni poziom dźwiękochłonności. Ważne jest również ich oddziaływanie na środowisko i wkomponowanie w otoczenie. „Ekrany same w sobie nie pochłaniają zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, gdy jednak pokryjemy je roślinnością pomogą w tłumieniu i rozproszeniu fal dźwiękowych oraz pochłoną większą część zanieczyszczeń gazowych i pyłowych – mówił przedstawiciel firmy Ecotec Polska.

Na zakończenie spotkania omówiono nowoczesne technologie dla drogownictwa. Janusz Hentosz z firmy TMM Hydrosiew zapoznał uczestników konferencji z: hydrohumusowaniem, które jest najlepszym zamiennikiem tradycyjnego kosztownego humusowania, zaletami hydrosiewu oraz hydroosłony. Nie zabrakło przedstawienia alternatywnej technologii antyerozyjnego zabezpieczania skarp za pomocą siatek powierzchniowych oraz omówienia jej wad i zalet w porównaniu z technologią hydrodynamiczną.

Zapraszamy na kontynuację tematyki podczas IV Konferencji Zieleń Przydrożna, która odbędzie się 26-27 września w hotelu Delicjusz – Rosnówko k. Poznania. 

 

program II konferencji Zieleń Autostradowa (pdf)

Dziękujemy współorganizatorowi Targom Kielce, Wykładowcom, Uczestnikom oraz patronom medialnym: portalowi edroga.pl, Wydawnictwu Polskie Drogi, Autostrady, Infrastruktura: Ludzie Innowacje Technologie za współpracę.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  Konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.