Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Szkolenie Postępowanie administracyjne w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych

Termin: 26 stycznia 2010r., Hotel Ikar, Poznań

Przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) obowiązują już od wielu miesięcy, jednak wciąż budzą wiele niejasności zarówno wśród urzędników, jak i inwestorów. Szkolenie miało  na celu  omówienie procedury przeprowadzania postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z przepisami ww. ustawy.

Podczas spotkania zaprezentowany został zakres przedmiotowy obowiązku przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszar NATURA 2000 oraz zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto przedstawione zostały zasady i tryb udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu w ramach, którego przeprowadzana jest ooś.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

Szkolenie prowadził: Krzysztof Gruszecki radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujący się w sprawach administracyjnych związanych z ochroną środowiska, były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Autor komentarza do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o ochronie przyrody.

pdficon_small program szkolenia Postępowanie administracyjne

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.