Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Szkolenie dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów

Termin: 4 marca 2010, Hotel Belwederski, Warszawa

Szkolenie miało na celu przedstawienie aktualnych przepisów ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach. Obie ustawy – „bliźniaczo” podobne wprowadziły wiele obowiązków zarówno dla producentów, jak i przedsiębiorców. Jednym z nich jest  konieczność uzyskania przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie lub akumulatory, odpowiednich poziomów zbierania odpadów z nich powstałych.

Podczas spotkania omówione zostały także nowe obowiązki, które związane są z wejściem w życie kolejnych przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach, w tym zagadnienia dotyczące sposobu wypełniania sprawozdań.

W programie szkolenia omówiono:

  • Obowiązki przedsiębiorców podlegających przepisom  ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz ustawy o bateriach i akumulatorach
  • Sprawozdawczość (rodzaje i terminy) i zaświadczenia
  • Rejestr wprowadzających baterie i akumulatory oraz prowadzących przetwarzanie baterii i akumulatorów
  • Sankcje karne za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych.


Spotkanie poprowadziła: Małgorzata Tomczak – Departament Nadzoru Rynku, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

program szkolenia Obowiązki przedsiębiorców związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz bateriami i akumulatorami (pdf)

  

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.