Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Szkolenie Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw

Termin: 9 listopada br., Poznań

Tereny rekreacji dziecięcej, ich modernizacja oraz warunki jakie powinny spełniać nowopowstające obiekty były tematem przewodnim podczas szkolenia Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw. Opiekunem merytorycznym spotkania był prof. dr habil. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie.

Pierwsze wystąpienie poświęcone zostało obowiązującym uwarunkowaniom prawnym związanym z placami zabaw, które należy wziąć pod uwagę zarówno na etapie projektu jak i eksploatacji. Prof. Kosmala podkreślił, że montując wyłącznie urządzenia posiadające odpowiednie certyfikaty oraz stosując odpowiednią nawierzchnię przyczynimy się do ograniczenia liczby wypadków na terenach zabaw. Często o tym decyduje odpowiednio sporządzona specyfikacja istotnych warunków zamówienia, która była tematem kolejnego wystąpienia. Dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska (Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW) omówiła na co należy zwrócić uwagę podczas przygotowania SIWZ. Przedstawiła zasady sporządzania i składania wyjaśnień, a także co powinien zawierać opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz zasady poprawiania omyłek w ofertach wykonawców. W swojej prezentacji zwróciła uwagę, że niestety często jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
Z kolei prof. Kosmala w kolejnym wystąpieniu przedstawił uczestnikom jak ważny jest wybór odpowiedniego projektu placu zabaw i czym się należy kierować. Podkreślił przy tym, że takie miejsce nie może być dziełem przypadku i rozwiązań prowizorycznych. Zaprezentował autorski „Dekalog”, czyli kryteria, które należy uwzględnić przy ocenie zawartych w projekcie propozycji. Między innymi jest to wielofunkcyjność, określona wizja społeczno-wychowawcza, a także jakość urządzeń – powinny być odporne na zniszczenia i wandalizm.
W programie szkolenia nie zabrakło także zagadnień związanych z zarządzaniem – eksploatacją placów zabaw. Prof. Kosmala zwrócił uwagę na przestrzeganie przepisów dotyczących zasad zarządzania, instrukcji użytkowania i konserwacji sprzętu, wyznaczenie osób do regularnej kontroli oraz zaleceń inspektorów.
Tematem osobnego referatu były nawierzchnie stosowane na placach zabaw, który zaprezentowała dr inż. Agnieszka Gawłowska (Katedra Architektury Krajobrazu, SGGW).  Z przeprowadzonych badań wynika, że w 60 % przyczyną wypadków wśród bawiących się dzieci jest nieprawidłowe podłoże, które nie spełnia odpowiednich norm. Podkreśliła, zalety stosowania nawierzchni naturalnych, które odpowiednio dobrane są równie bezpieczne jak te syntetyczne. W kolejnym wystąpieniu dr. Gawłowska zaprezentowała ciekawe przykłady atrakcyjnych placów zabaw, zwracając uczestnikom uwagę, że to co dla nas jest atrakcyjne często nie jest atrakcyjne dla dzieci i odwrotnie.
Ponadto podczas szkolenia pan Wiesław Borkowicz przedstawiciel firmy Hemet Sp. z o.o. zaprezentował bogatą ofertę systemu kolorowych nawierzchni placów zabaw ChildsPlay.

 Dziękujemy Opiekunowi merytorycznemu, Wykładowcom, Uczestnikom, firmie Hemet oraz Patronom Medialnym.

program szkolenia Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw (pdf)

relacja z konferencji Bezpieczne i atrakcyjne tereny rekreacyjno – sportowe z 2009r.

 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.