Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

II Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacja zieleni

Termin: 14 czerwca br., Poznań

Celem szkolenia było poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane było do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania i chciały pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenie składało się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna miała formę wykładów, podczas których zostały omówione aktualne podstawy prawne, techniczne i rzeczowe sporządzania kosztorysów, a także zasady kosztorysowania w odniesieniu do poszczególnych faz rozwoju inwestycji. W zakres tej części wchodziło przedstawienie metod i rodzajów kosztorysów, sposobów kalkulowania cen, stawek i narzutów do kosztorysu oraz tworzenia analiz indywidualnych. Uczestnicy szkolenia podczas wykładu teoretycznego poznali także zasady posługiwania się kodami CPV, sporządzania specyfikacji technicznych oraz tworzenia przedmiaru i obmiaru robót. Każdy blok wykładów kończył się opracowaniem zadania z danego zakresu tematycznego.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy zdobytą wiedzę teoretyczną zastosowali w praktyce. W zakres warsztatów  wchodziła analiza i wybór kodów CPV związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni, opracowanie ramowego przedmiaru robót oraz sporządzenie kalkulacji kosztorysowej na podstawie przykładowej dokumentacji projektowej metodą szczegółową i uproszczoną.

Wykładowca: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska  Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Wykładowca m.in. przedmiotu kosztorysowanie na macierzystej uczelni od 6 lat. Autor artykułów z dziedziny kosztorysowania – współpraca z ośrodkiem Wacetob w W-wie. Kosztorysant robót związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów zieleni

program szkolenia Kosztorysowanie (pdf)  

UWAGA: UCZESTNICY SZKOLENIA KOSZTORYSOWANIE SĄ PREMIOWANI RABATEM W WYSOKOŚCI 100 ZŁ PRZY ZGŁOSZENIU NA SZKOLENIE BEZPIECZNE I ATRAKCYJNE PLACE ZABAW 9 LISTOPADA BR. LUB MAŁA ARCHITEKTURA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 2 GRUDNIA BR. W POZNANIU

 Dziękujemy Uczestnikom oraz portalowi ArchitekturaKrajobrazu.info za współpracę.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.