Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

Konferencja Zieleń Autostradowa

Termin: 12 maja 2010r., Kielce

Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg zarówno pod względem estetycznym jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Kształtowanie terenów zieleni autostrad stanowi jednak duże wyzwanie zarówno dla projektantów, architektów krajobrazu, jak i wykonawców – co potwierdziły dyskusje i wymiana poglądów podczas Konferencji Zieleń Autostradowa, której organizatorem była firma Dendros oraz Targi Kielce. Spotkanie odbyło się 12 maja br. i towarzyszyło XVI Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach. Patronem medialnym spotkania był: portal ArchitekturaKrajobrazu.info, edroga.pl oraz Gartija.pl

Pierwszy referat pt „Pnącza – zielone ekrany i efektywne okrywy” wygłosił dr inż. Szczepan Marczyński ze Szkółki Pojemnikowej Clematis. Została omówiona tematyka wpływu przeszkód na hałas i zanieczyszczenie powietrza oraz rodzaje pnącz jakie można zastosować przy drogach i autostradach –  poszczególne gatunki i ich walory zdobnicze, wymagania siedliskowe, zastosowanie i charakterystyka wzrostu. Nie zabrakło praktycznych rad na temat podpór i ich zastosowania. Całość była zwieńczona ciekawymi zdjęciami ilustrującymi zastosowanie pnączy na ścianach budynków, ekranach dźwiękochłonnych, altanach, słupach, latarniach, płotach.

 „Zagadnienie usuwania drzew i krzewów regulują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ” – tak zaczęła swoje wystąpienie dr Agnieszka Jaworowicz – Rudolf z Zakładu Prawa Ochrony Środowiska na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. „Regulacje szczegółowe dotyczące usuwania drzew i krzewów zawiera rozdział Ochrona zieleni i zadrzewień. Przepisy tegoż rozdziału normują kwestie: zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów, wyłączenia obowiązku ubiegania się o takie zezwolenie, opłat za usunięcie drzew lub krzewów a także administracyjnych kar pieniężnych” mówiła prelegentka. W swoim wystąpieniu podkreślała, że utrzymanie we właściwym stanie drzew i krzewów należy do obowiązków władających nieruchomościami, na których one rosną, a usunięcie ich może nastąpić na podstawie wniosku, który został szczegółowo omówiony. Nie zabrakło informacji na temat wyjątków, opłat, administracyjnych kar pieniężnych oraz innych uregulowań, gdzie poruszona jest problematyka usuwanie drzew i krzewów dotyczących dróg.

 Dużym zainteresowaniem cieszył się temat projektowania i funkcji zieleni naprowadzającej na przejścia dla zwierząt przedstawiony przez Daniela Marandę z firmy Ekkom Sp. z o.o.. „Budowa przejść dla zwierząt stanowi obecnie najważniejszą i powszechnie stosowaną metodę minimalizacji wpływu dróg na dziką faunę. Ogromne znaczenie ekologiczne a także wysokie koszty budowy przejść powodują, że decyzje o ich lokalizacji powinny być poprzedzone skomplikowaną procedurą uwzględniającą aspekty zarówno przyrodnicze, jak i techniczno-budowlane” mówił wykładowca. Podczas swojego wystąpienia omówił on czynniki skuteczności przejść dla zwierząt, które należy uwzględnić na etapie projektowania (wybór lokalizacji), budowy (przygotowanie terenu, wybór sadzonek oraz wykonanie nasadzeń) i użytkowania drogi (podlewanie, nawożenie, usuwanie uszkodzonych roślin) oraz funkcje zieleni w rejonie przejść wraz z propozycją nasadzeń. Zaakcentowane zostało również monitorowanie stanu zdrowotnego zastosowanych nasadzeń oraz określenie długofalowej pielęgnacji. „Prawidłowo wykonane nasadzenia zieleni powodują po kilkunastu latach, że obiekt, który pełnić ma funkcję przejścia dla zwierząt staje się elementem w minimalnym stopniu obcym dla zwierząt” zakończył Daniel Maranda.

 Kolejnym tematem były regulacje prawne projektowania i utrzymania zieleni przy drogach krajowych, który przedstawił Mirosław Musiel z Departamentu Środowiska z GDDKiA. Przypomniał on podział dróg krajowych oraz definicje obiektów inżynierskich. Omówione zostały również warunki np. zasobność i odczyn gleby, które zapewniają prawidłowe warunki rozwoju zieleni przydrożnej. Nie zabrakło również wskazówek na temat: jakości i doboru materiału sadzeniowego, odpowiednich metod sadzenia zapewniających prawidłowy rozwój systemu korzeniowego oraz właściwej pielęgnacji nasadzeń. Potępione zostały błędy związane z zabiegami redukcji koron wykonywane przez wykonawców nie posiadających kwalifikacji. „Spełnienie ww. warunków powinno zapewnić trwałość wykonanych nasadzeń oraz zapewnić właściwą funkcję obiektom którym zieleń towarzyszy” podsumował przedstawiciel GDDKiA.

 Ostatni temat podczas konferencji zaprezentowany został przez Szymona Kołodziejczyka z firmy Agata Hydroseeding Poland. „Mało zasobne grunty przy drogach, susza, ograniczona ilość wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy erozja – tego typu utrudnienia sprawiają, że jedynym możliwym sposobem na stworzenie trawnika w pełni spełniającego swoją funkcję stabilizacyjną jest wykonanie tego typu prac za pomocą hydrosiewu i hydrohumusowania. Połączenie tych dwóch metod pozwala uzyskać najlepszą jakość oraz największy stopień stabilizacji wykonywanych trawników – przekonywał prelegent. Profesjonalne wykonanie biostabilizacji wiąże się ze szczegółowym zbadaniem wszystkich czynników wpływających na intensywność zachodzących procesów erozji i na tej podstawie dobierane są określone komponenty w specjalnie obliczonych dawkach.” Po czym opowiedział jak to robią krok po kroku specjaliści z tej firmy.

 Dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom oraz Patronom medialnym i jednocześnie zapraszamy na kontynuację tematyki podczas III Konferencji Zieleń Przydrożna, która odbędzie się 16-17 września w Poznaniu. 

UWAGA: Uczestnicy konferencji Zieleń Autostradowa są premiowani rabatem w wysokości  90 zł od osoby  przy zgłoszeniu  na III Konferencję Zieleń Przydrożna.

 program konferencji Zieleń Autostradowa (pdf)

 Dziękujemy za udostępnienie zdjęcia, którego autorem jest Autostrada Eksploatacja S.A.
– zdjęcie wykonano na autostradzie płatnej A2 Nowy Tomyśl – Konin.
 

   

  

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  Konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.