Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

III Konferencja Zieleń w mieście

Termin: 22 października br., Łódź

Październik to miesiąc, w którym po raz trzeci podczas Targów InterflatDesign.pl firma Dendros wraz z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi zorganizowała konferencję Zieleń w Mieście. Spotkanie odbyło się 22 października br. i odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi.

Konferencja miała na celu pomóc w codziennej pracy zawodowej, optymalnym wykorzystaniu i harmonijnym wkomponowaniu roślin w miejski krajobraz, a także w odpowiednim dobraniu ich do warunków glebowych i mikroklimatycznych.

 Podczas spotkania Pani Anita Piątkowska (Szkółka Drzew i Krzewów Karol Piątkowski)  przedstawiła gatunki drzew do nasadzeń miejskich. W swoim wystąpieniu podkreślała, że właściwie zastosowane drzewa potrafią również zatuszować i ukryć pewne mankamenty architektury, a także wydobyć dodatkowe piękno kamienic, ulic, placów. Trzeba jednak pamiętać, że wydatki na zieleń nie ograniczają się tylko do jednorazowego kosztu zakupu drzew ale odpowiedniej, profesjonalnej pielęgnacji. Kluczem do minimalizacji kosztów jest przede wszystkim właściwy dobór drzew w myśl zasady ‘odpowiednie drzewo na odpowiednie miejsce’- tu rola projektantów, a także wybór dobrej jakości materiału roślinnego o odpowiednich parametrach. Z pomocą przychodzi Związek Szkółkarzy Polskich który opracował normy i zalecenia jakościowe, które otrzymali Uczestnicy konferencji.
Kolejnym poruszonym tematem była wycena drzew przedstawiona przed dr Halinę Barbarę Szczepanowską i Jana Olizara z Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Przedstawiona metoda stanowi jeden z istotnych elementów strategii ochrony i prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami drzew, zwłaszcza na terenach inwestycyjnych. Podstawą wyceny przyjętą w omawianej metodzie jest baza cenowo-kosztowa produkcji, posadzenia i pielęgnacji drzew do czasu ich adaptacji oraz wskaźniki przyrostowe poszczególnych gatunków drzew, Umożliwia to ustalenie kosztów „odtworzenia” w formie restytucji naturalnej oraz ustalanie wartości drzew ponad-standardowych. Opracowanie zasad oceny kondycji i funkcji/lokalizacji drzew, służy do określenia rzeczywistej wartości drzew i stanowi istotny instrument obliczania w formie monetarnej rekompensaty za straty poniesione w środowisku przyrodniczym.
Podczas spotkania nie zabrakło również tematyki bezpiecznych placów zabaw. Prof. Marek Kosmala wymienił i omówił 7 grzechów głównych: niewłaściwa nawierzchnia, brak lub niewłaściwe zakotwiczenie urządzeń, brak regularnych przeglądów i konserwacji, niewłaściwe wymiary otworów grożące zakleszczeniem, błędy w fundamentowaniu, drewno w bezpośrednim kontakcie z gruntem, korozja elementów metalowych. Następnie w świat bajki przeniosła nas Pani Milena Gawąd, która podzieliła się swoimi doświadczeniami jakie zdobyła podczas projektowania i realizacji terenów zielonych, zbiornika ze strumieniem i małej architektury Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.
Zwieńczeniem obrad była tematyka „zielonych dachów” – Pan Mariusz Pasek przedstawił  zasady projektowania i realizacji.  „Niepodważalną, choć w zasadzie jedyną wadą zielonego dachu, są koszty jego realizacji – mówił prelegent- Faktem jest też, że umiejętnie stosując zamiast systemowych, najdroższych, choć bardzo wygodnych dla projektantów rozwiązań, rozwiązania łączące kilka technik i systemów jesteśmy w stanie ograniczyć budżet lub bardziej rozbudować ogród na dachu. Należy jednak przy tym pamiętać, że nieumiejętne oszczędzanie na materiałach odbija się na trwałości dachu, którego naprawa to już ogromne koszty połączone często z całkowitą przebudową dachu w celu odnalezienia ukrytej usterki. Prawidłowo wykonana konstrukcja nigdy nie przecieka i nawet dwukrotnie potrafi zwiększyć trwałość dachu. Rozsądne wydaję się wobec tego inwestowanie w dobry projekt i fachową realizację”.

 Dziękujemy współorganizatorowi – MTŁ za współpracę oraz Wykładowcom i Uczestnikom konferencji.

program III Konferencji Zieleń w Mieście (pdf)


Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.