Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

III Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Termin: 18-19 marca 2010r., Hotel Reymont, Łódź

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łodzi

Sponsor: John Deere Polska Sp. z o.o.

Utrzymanie i pielęgnacja zieleni jako podstawowego elementu krajobrazu jest szczególnie ważna na terenach miejskich. Właśnie tym tematom była poświęcona III edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską.

Opiekunem merytorycznym konferencji był: prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – Europejska Rada ds. Drzew.

„W ostatnich dziesięcioleciach bardzo wyraźnie wzrosła presja spowodowana degradacją środowiska miejskiego. Wiele spośród tradycyjnie stosowanych taksonów jej nie wytrzymuje. W licznych krajach podjęto prace hodowlane i selekcyjne, pojawiły się nowe taksony wykazujące pożądane cechy. Istnieją drzewa i krzewy, do tej pory rzadziej wykorzystywane, a nadające się do sadzenia w warunkach presji środowiska miejskiego”  – w ten sposób rozpoczął swoją prezentację dr inż. Jacek Borowski z SGGW przedstawiając jednocześnie Uczestnikom mniej znane i tolerancyjne gatunki drzew oraz krzewów w miastach.

Opiekun merytoryczny prof. dr hab. inż. Marek Siewniak z ubolewaniem przyznał,  że niewielu z nas umie poprawnie zasadzić drzewo. Właśnie temu zagadnieniu poświęcił on jeden z wykładów podczas konferencji. Został omówiony wybór i rodzaj materiału szkółkarskiego , warunki sadzenia, ułożenie drzew i korzeni, podlewanie , napowietrzanie oraz stabilizacja drzew  i ochrona pnia przed pojazdami. W drugim wykładzie profesor Siewniak przedstawił  na przykładzie Miasta Stołecznego Warszawy gospodarkę drzewami pomnikowymi, które na mocy ustawy z dnia 1.08.2009 r ., „przeszły” w kompetencje rady gminy. W nowej sytuacji Boś w Warszawie zlecił wykonanie  ekspertyzy dendrologicznej drzew pomnikowych, której celem było stworzenie racjonalnych podstaw gospodarki tym zasobem. Przygotowany został program i metodyka ujmująca 45 cech ujętych w 14 grupach. Praca została wykonana w technologii cyfrowej – dzięki temu można generować wnioski dowolnych zależności np. wymiary drzewa, ocena statyki drzewa, konieczne zabiegi i zalecenia, warunki siedliskowe (np. ph, ubicie gleby), ocena stanu zdrowotnego, kolizje itp.

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład na temat „Mapy roślinności rzeczywistej Miasta Krakowa i wyznaczenie obszarów przyrodniczo najcenniejszych niezbędnych do zachowania równowagi ekosystemu miasta”, który zaprezentował dr  inż. Piotr Wężyk z firmy ProGea Consulting.  Było to pierwsze tego typu opracowanie fitosocjologiczne dla aglomeracji miejskiej. Kartonowanie szaty roślinnej w terenie było prowadzone przez dwa sezony wegetatywne przez ekspertów. Oprócz zbiorowisk roślinnych wyróżniono m. in.  parki, zieleń osiedlową, zieleń terenów  sportowych, tereny intensywnie zabudowane.

Kolejny wykład poświęcony był korzeniom drzew – wzrostowi, zagrożeniom, ochronie oraz technologii. Dr inż. Jan Łukaszkiewicz  z SGGW w Warszawie mówił: „drzewa w miastach żyją coraz krócej – największe zagrożenie dla życia drzew kryje się pod powierzchnią gruntu w strefie korzeniowej. Dlatego korzenie drzew powinny być współcześnie postrzegane w miastach jako element infrastruktury – podziemne uzbrojenie terenu”.

Podczas spotkania nie zabrakło również aspektów prawnych dotyczących usuwania drzew na obszarach natura 2000 oraz przedstawienia strategii rozwoju terenów zieleni w zapisach planów przestrzennych na przykładzie miasta Łodzi.

Wzorem poprzednich lat podczas obrad zostały przedstawione zalety oraz wady zarządzania i przepływu finansów na utrzymanie zieleni publicznej w Szczecinku, Brodnicy oraz Rzeszowie. Całość zwieńczyło podsumowanie Zofii de Mezer Uciechowskiej na temat zarządzania zielenią miejską.

Przedstawiamy część prezentacji przygotowanej na konferencję jaka odbyła się w Toruniu (X.2009 r.) na temat  „Zieleń w przestrzeni publicznej miast: funkcja, kreacja, identyfikacja.”, która posłużyła autorce, Zofii de Mezer-Uciechowskiej (Park-Ekspert Piła),  do podsumowania prowadzonej przez nią dyskusji dotyczacej zarządzania zielenią w mieście. Do opracowania prezentacji posłużyły m.in. materiały z I i II konferencji poświęconych problematyce zarządzania terenami zieleni organizowane przez Dendros w latach ubiegłych.

zarządzanie terenami zieleni – podsumowanie (pdf)

Jednym z punktów spotkania był wyjazd techniczny, w trakcie którego zwiedziliśmy Park Ocalałych w Łodzi – obiekt upamiętniający holocaust.

program III konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską (pdf)

Dziekujemy sponsorowi Firmie John Deere Polska za pokaz najnowszej oferty, wszystkim Wykładowcom oraz Uczestnikom za wymianę poglądów oraz doświadczeń i zapraszamy na konferencję za rok!

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.