Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2010r.

II Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 18-19 października br., Rosnówko k. Poznania

Już po raz drugi liczne grono specjalistów oraz 120 uczestników, dyskutowało o problemach i nowych wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorstwami wodociągowymi podczas Konferencji Straty wody w systemach wodociągowych. Spotkanie zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury odbyło się w dniach 18-19 października br. w hotelu „Delicjusz” w Rosnówku k. Poznania. Opiekę merytoryczną nad konferencją sprawował dr inż. Florian G. Piechurski, docent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który rozpoczął obrady wykładem o wpływie rodzaju materiału sieci wodociągowej na jej awaryjność. W swoim referacie podkreślił, że o wystąpieniu awarii decyduje szereg czynników, do których zaliczyć można m.in. rodzaj materiału, wiek, czy wadliwe ułożenie rurociągu. Dopiero dokładna analiza przewodów w poszczególnych strefach pozwala na ocenę stanu technicznego sieci. Kolejny prelegent, Dariusz Tarasewicz z firmy Wavin Metalplast-Buk przedstawił zastosowanie polietylenowych rur najnowszej generacji PE100 RC w budowie i renowacji wodociągów.

Tematyka przyczyn uszkodzeń sieci kontynuowana był przez dr inż. Wojciecha Korala (Politechnika Śląska w Gliwicach) oraz Pana Krzysztofa Dziubę, którzy w oparciu o doświadczenia Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego omówili wpływ ciśnienia w sieci na jej awaryjność i związane z tym straty wody. Podkreślili, że stabilizacja ciśnienia poprzez dostosowanie jego wartości „indywidualnie” do zasilanej strefy i ciągły nadzór nad poziomem przepływów  nocnych znacznie zredukuje awaryjność. Z kolei Mirosław Kopyta w swoim „żywiołowym” wystąpieniu zaprezentował armaturę firmy AVK ARMADAN.

W kolejnej sesji, dotyczącej opomiarowania sieci, dr inż. W. Koral omówił kompleksowo jak należy prowadzić pomiary zużycia wody w przedsiębiorstwie zarządzającym siecią wodociągową. Ze swoimi doświadczeniami w tym zakresie podzielił się także Bogusław Krasowski z ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie podkreślając zalety zastosowania radiowego odczytu wodomierzy (firmy MIROMETR Sp. z o.o.). Na temat korzyści płynących z zastosowania opomiarowania sieci mówili również podczas konferencji: Marek Walczak – APATOR POWOGAZ S.A. oraz Wiesław Celiński – ITRON  POLSKA Sp. z o.o.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się sesją „Monitoring i sterowanie siecią wodociągową”, podczas której dr F. Piechurski dokonał próby oceny wpływu rozwiązania systemu monitoringu na obniżenie strat wody. Produkty i usługi wiążące się z tym tematem zaprezentowali także: Adam Włodarczyk – „ZŁOTE RUNO” Sp. z o.o., Dariusz Piszer – NIVELCO-POLAND Sp. z o.o., Mirosław Laskowski – GDF POLSKA Sp. z o.o., Tomasz Augustyn – Bentley Systems Polska Sp. z o.o., Tomasz Mizera – ABB Sp. z o.o. oraz Maciej Grzenda – Megabit Sp. z o.o.

W programie konferencji nie zabrakło praktycznych wystąpień, podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych: Mirosław Pluta (Katowickie Wodociągi S.A.), Sylwester Szostak (MPWiK w m. st. Warszawie) oraz Roman Wiertelak (PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu) zaprezentowali rozwiązania stosowane w ich firmach w celu ograniczania strat wody. Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prelekcja Waldemara Mlasia i Karela Pryla z firmy DHI Polska, którzy pokazali uczestnikom strategię minimalizacji strat wody jako część master planu sieci wodociągowej na przykładzie zagranicznych przedsiębiorstw wodociągowych.

Podczas przerw w obradach uczestnicy mieli okazję zapoznać się na stoiskach z ciekawą ofertą firm: SEBA Polska Sp. z o.o., Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Wrocław, BMeters Polska Sp. z o.o., MIROMETR Sp. z o.o., „ZŁOTE RUNO” Sp. z o.o., NIVELCO-POLAND Sp. z o.o., GDF POLSKA Sp. z o.o., ABB Sp. z o.o., ITRON  POLSKA Sp. z o.o.

Dziękujemy Opiekunowi merytorycznemu, Wykładowcom, Uczestnikom, Firmom promującym oraz Patronom Medialnym – portalom www.woda-scieki.com, www.wodkaneko.pl, www.gartija.pl., Magazynowi Instalatora, Forum Dyskusyjnemu Wodociągów Polskich oraz miesięcznikowi INSTAL

program II Konferencji Straty wody w systemach wodociągowych (pdf)

UWAGA: Uczestnicy II konferencji Straty wody w systemach wodociągowych są premiowali zniżką 100 zł przy zgłoszeniu  na szkolenie BHP w gospodarce wodno-ściekowej, które odbędzie się 18 listopada br. (szczegóły)

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.