Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2009r.

Warsztaty praktyczne Ocena oddziaływania na środowisko

Termin: 27 stycznia 2009, Poznań

27 stycznia br. w Poznaniu odbyły się Warsztaty praktyczne Ocena oddziaływania na środowisko. Uczestniczyło w nich ponad 30 osób. Prowadził je dr Marcin Pchałek – prawnik specjalista z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, konsultant m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, autor licznych publikacji.

Punktem wyjścia do szkolenia stały się przepisy Rozporządzenia 1083/2006 WE z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. To właśnie ono precyzuje m.in. uwarunkowania finansowania przedsięwzięć ze środków wspólnotowych implikujące obowiązek zapewnienia zgodności planowych operacji prawodawstwem. Podczas spotkania zostały omówione zmiany w polskim systemie ocen oddziaływania na środowisko które powodowały niezgodności z prawem wspólnotowym m. in.  dwuetapowe postępowanie OOŚ przedsięwzięć, udział społeczeństwa, ocenę strategiczną, ooś na obszarach Natura 2000, postępowanie transgraniczne. W materiałach uczestnicy znaleźli również definicje takie jak : karta informacyjna przedsięwzięcia, przedsięwzięcie, strategiczne ocena oddziaływania, obszar natura 2000 i jego integralność. Nie zabrakło również omówienia współpracy z właściwymi organami administracji publicznej w zakresie opiniowania i uzgodnień. Na koniec odbył się panel dyskusyjny podczas którego uczestnicy zadawali pytania – problemy z którymi maja do czynienie na co dzień.

pdficon_small program Warsztatów praktycznych Ocena oddziaływania na środowisko (kliknij na link)

 Uczestnikom dziękujemy za udział i zapraszamy do galerii zdjęć

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.