Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2009r.

Szkolenie Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Termin: 23 kwietnia 2009, Poznań

23 kwietnia br. w Centrum Kongresowym IOR odbyło się szkolenie „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”. Spotkanie poprowadziła Irena Mazur – dyrektor Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Środowiska.  

Celem szkolenia było wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Podczas spotkania szczegółowo przedstawione zostały zagadnienia związane z oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszary NATURA 2000. W drugiej części omówiono kompetencje organów właściwych do wydawania decyzji środowiskowych, opiniowania i uzgadniania oraz problematykę udziału społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniu. W trakcie całego spotkania uczestnicy brali czynny udział w dyskusji przedstawiając problemy z jakimi mają do czynienia na co dzień oraz wymieniali uwagi i opinie dotyczące przepisów ustawy.

 W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele samorządów, firm konsultingowych oraz projektanci.  

Patronat medialny nad szkoleniem objęli: portal Ekologia.pl, www.eko-net.pl, oraz www.gartija.pl

pdficon_small program szkolenia Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (kliknij na link)

Dziękujemy uczestnikom za aktywny udział w szkoleniu oraz patronom medialnym i zapraszmy do galerii zdjęć.

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  szkoleniu, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.