Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2009r.

Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Termin: 22 - 23 października 2009, Hotel Ikar Poznań

W dniach 22-23 października 2009 r. firma Dendros zorganizowała konferencję „Straty wody w systemach wodociągowych” pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Opiekę merytoryczną nad imprezą sprawował Pan dr inż. Florian G. Piechurski, docent w Politechnice Śląskiej.

Tematyka strat wody poruszana była na różnych konferencjach w branży wod-kan, ale dotychczas nie zorganizowano imprezy poświęconej stricte tej problematyce.

W konferencji wzięło udział ponad 90 uczestników, a wśród nich naukowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowych i jednostek samorządu terytorialnego, producentów aparatury pomiarowej oraz technologii modelowania sieci wodociągowej.

W temat strat wody wprowadziła uczestników przedstawicielka Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” prezentując wyniki ankiet zebranych od 139 przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Z kolei rzeczniczka prasowa firmy Aquanet S.A. podzieliła się z uczestnikami doświadczeniem oraz udzieliła cennych wskazówek w zakresie komunikacji z mediami w sytuacji awarii sieci. Zwróciła uwagę na ustalenie w przedsiębiorstwie zasad komunikacji oraz powołanie sztabu kryzysowego, który w sytuacji awarii będzie przygotowany do odpowiedniego działania.

Podczas sesji technicznej dr Piechurski zaprezentował sposoby oceny strat wody oraz ograniczenia w systemach wodociągowych. W swoim wystąpieniu podkreślił jak istotna jest gospodarka remontowa w celu zmniejszenia awaryjności sieci, a co za tym idzie i strat. Z kolei dr Koral przedstawił referat na temat zarządzania ciśnieniem na przykładzie przedsiębiorstw wodociągowych, w którym podsumował, że układy automatyki wymagają nadzoru i dobrze przeszkolonych pracowników, gdyż źle skonfigurowana automatyka podwyższa koszty eksploatacji i awaryjność układów pompowych i sieci wodociągowej.

W programie konferencji nie zabrakło także praktycznych wystąpień, podczas których przedstawiciele przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych takich jak: Aqua S.A. (Bielsko-Biała), Aquanet S.A. (Poznań) oraz Saur Neptun Gdańsk S.A. zaprezentowali rozwiązania stosowane są w celu ograniczania strat wody w ich firmach.

W drugim dniu obrad w swoim wystąpieniu dr Piechurski mówił o monitoringu sieci wodociągowej i jego efektach jako jednego z elementów nadzorowania, obsługi i naprawy sieci w oparciu o działania PWiK w Gliwicach. Zwrócił uwagę, że pomimo wysokich kosztów zastosowania monitoringu sieci wodociągowej, inwestycja ta daje wymierne efekty w redukcji strat wody.     

 Dużym zainteresowaniem cieszyły się referaty na temat gospodarki wodomierzowej, w tym wystąpienie dr Korala, który zwrócił uwagę na obowiązujące przepisy i normy, a także na odpowiedni dobór wodomierzy i ich eksploatację. Swoje doświadczenia w tym zakresie zaprezentowali także przedstawiciele wodociągów w Grudziądzu i Lesznie.

Bardzo ważnymi punktami programu konferencji były wystąpienia firm, które zaprezentowały swoją ofertę sprzętu, opomiarowania oraz rozwiązań informatycznych mających na celu ograniczanie strat wody: ista Polska, BMETERS POLSKA Sp. z o.o., MIROMETR Sp. z o.o., Złote Runo, Apator Powogaz SA, AVK Armadan Sp. z o.o., DHI Polska Sp. z o.o. oraz Logica Poland Sp. z o.o. Ponadto w czasie przerw w obradach uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ich produktami na stoiskach promocyjnych.


Dziękujemy Wykładowcom, Uczestnikom, sponsorowi firmie ista Polska, firmom promującym, oraz Patronom Medialnym, i zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji. 

pdficon_small program konferencji Straty wody w systemach wodociągowych

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.