Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2009r.

II Konferencja Zieleń Przydrożna

Termin: 28-29 września 2009, Poznań

W dniach 28-29.09 odbyła się w Poznaniu  II konferencja poświęcona zieleni przydrożnej.

Zebrała się 90 osobowa grupa: reprezentująca branżę drogownictwa, architektów krajobrazu, ogrodników, drogowców, leśników ale też sympatyzujących z branżą zieleni – architektów.  Podczas konferencji omówiono aspekty prawne dotyczące usuwania drzew w związku z budową nowych dróg, w warunkach nadania statusu ochronnego. Okazuje się, że ponad 30% powierzchni kraju jest w formach parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów, obszarów Natura 2000, obszarów chronionego krajobrazu. Prawo ściśle określa zasady rozwiązywania konfliktu pomiędzy dwoma celami społecznymi, dlatego w procesie planowania miejsca usytuowania przedsięwzięcia ważnym kryterium powinna być również kolizja z formami ochrony przyrody.

Pojawiło się też zagadnienie doboru gatunkowego. Obok zadośćuczynienia wielofunkcyjności zadrzewień przydrożnych i przyulicznych nie wolno zapominać o uzdrowieniu siedlisk i zapewnieniu minimalnych optymalnych warunków wzrostu i rozwoju drzew. One tam nie powinny być skazane na „wytrzymanie” przeżycie i wegetacje, lecz powinny pełnić oczekiwane funkcje.

Zaprezentowano również kilka dodatkowych aspektów przyrodniczych w krajobrazie komunikacyjnym i funkcji roślinności:
– przejścia dla zwierząt – temat ten został przedstawiony w całej swej złożoności florystycznej, behawioralno-zoologicznej, ale też gospodarczej,
– ograniczanie hałasu komunikacyjnego przy pomocy roślinności,
– zagospodarowanie wody opadowej z umocnionych nawierzchni komunikacyjnych jest ważnym wyzwaniem dla branży,
– roślinności do zabezpieczenia skarp
– sprawdzone metody na zastosowanie roślinności,
– kształtowanie MOP ów,
– omówiono pierwsze informacje o problemach z utrzymaniem roślinności eksploatowanych autostrad. 

W kilku referatach pojawiły się przykłady miejskiej zieleni ulicznej wskazującej na początek poprawy. Egzekwowanie przez odpowiednie władze miejskie pewnych standardów dot. materiału roślinnego, technik, pielęgnacji zaczyna przynosić pozytywne skutki. Jest to znak, że „Zielona branża” zaczyna się liczyć pośród innych branż.

Gorącą dyskusje wywołała powstająca Instrukcja zakładania i utrzymania zieleni przydrożnej. Potwierdziło to potrzebę stworzenia takiej „normy branżowej”. Istotną rolę podczas spotkania odegrała wymiana doświadczeń i spostrzeżeń przedstawiająca punkt widzenia praktyków zajmujących się zielenią przydrożną zarówno w mieście jak i na autostradach. 

pdficon_small program  II konferencji Zieleń Przydrożna (kliknij na link)

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz zapoznania się z wnioskami z konferencji  

pdficon_small  Wnioski  z I konferencji Zieleń Przydrożna 

pdficon_small   Wnioski z II konferencji Zieleń Przydrożna

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.