Profesjonalne usługi szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska

Zadzwoń lub napisz: +48 792 989 033 szkolenia@dendros.pl

Szkolenia

Kategoria: Zrealizowane w 2009r.

II Konferencja Zieleń i odpady na cmentarzach

Termin: 2 czerwca 2009, Poznań

We wtorek 2 czerwca br. w Hotelu Ikar w Poznaniu zgromadziło się grono osób zarządzających cmentarzami z całej Polski by dyskutować i wymieniać poglądy na temat właściwego gospodarowania odpadami i pielęgnacji zieleni. Okazją do wymiany poglądów była II edycja konferencji Zieleń i odpady na cmentarzach.

Pierwsza część spotkania była poświęcona m. in.  problemowi  suszy na drzewach cmentarnych. Wykład ten poprowadziła Pani Jadwiga Knaflewska – opiekun merytoryczny konferencji. Omówione zostały przyczyny i objawy suszy na drzewach, a także wymagania różnych gatunków drzew. Nie zabrakło też praktycznych porad dotyczących zastosowania preparatów łagodzących niedobory wody (hydrożele, mikoryza). Kolejny wykład na temat odpadów powstających na terenie cmentarza i sposobów ich zagospodarowania poprowadził Pan Józef Rapior z UM Poznania. Podkreślił on jak ważne jest stworzenie racjonalnej gospodarki odpadami i ich selektywna zbiórka. Posiadacz odpadów jest obowiązany w pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Zostały również omówione obowiązki zarządców cmentarzy, klasyfikacja i kody odpadów powstających na cmentarzach oraz dokumenty, które należy wymagać w przypadku zlecania usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych.
Druga część konferencji odbyła się na cmentarzu Junikowskim – największym w Poznaniu cmentarzu komunalnym. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zastosowaniem teorii w praktyce. Pokazane zostało teren na którym są sortowane i kompostowane odpady. Omówione zostały tematy dotyczące zarządzania na cmentarzu usługami, gospodarki odpadami oraz kształtowania zieleni. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć kaplicę, oryginalne grobowce Romskie oraz kolumbaria.

pdficon_small program II konferencji Zieleń i odpady na cmentarzach (kliknij na link)

Dziękujemy Uczestnikom za dyskusję, wymianę poglądów i już teraz zapraszamy do uczestnictwa w konferencji za rok!
 

Osobne podziękowania należą się  Panu Andrzejowi Hofmannowi z firmy Universum za umożliwienie zwiedzania cmentarza. 

Jeżeli nie mogłeś uczestniczyć w  konferencji, a zależy Tobie na materiałach  – kliknij na link, a dowiesz się więcej.