Szkolenie Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej

Celem szkolenia było omówienie istotnych zagadnień,  które najczęściej występują w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych w zieleni miejskiej i omówienie na tym tle zagadnień prawnych. Możliwość porównania analizowanych przypadków podczas szkolenia do sytuacji indywidualnej uczestnika dała możliwość uniknięcia błędów oraz zastosowania odpowiednich praktyk w procesie zamówień publicznych. Uczestnicy nabyli praktyczne umiejętności  prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznego na usługi, dostawy i prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej. Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana była przykładami rozwiązań praktycznych oraz niepublikowanych orzeczeń sądów i KIO.

Spotkanie poprowadził Grzegorz Pyliński prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015  w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy wykładowcy za poprowadzenie szkolenia, a uczestnikom za ciekawą dyskusję!

line