Szkolenie Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 21-22 marca br. zorganizowaliśmy szkolenie, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana
z eksploatacją przepompowni ścieków.

Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń  w zakresie m.in. projektowania oraz eksploatacji przepompowni ścieków.

W programie szkolenia m. in. omówiona była następująca tematyka:

  • prawne aspekty i uciążliwości zapachowe
  • eksploatacja przepompowni – doświadczenia praktyczne
  • analiza case study z postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących uciążliwości zapachowych
  • system monitoringu
  • rozwiązania techniczne

program szkolenia (pdf) 

 

Dziękujemy dr inż. Florianowi Piechurskiemu za opiekę merytoryczną szkolenia, wszystkim Wykładowcom oraz Uczestnikom za miłą atmosferę.

line