Choroby grzybowe drzew na terenach zurbanizowanych

W ostatnim czasie media często informują  o tragicznych wypadkach na wskutek złamania konara – przewodnika drzewa. Zmiany warunków pogodowych – okresowe susze, nawałnice z silnym wiatrem i ulewnymi opadami zwiększają ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Zmiany pogody mają też wpływ na stan zdrowotny drzew usytuowanych  w zieleni miejskiej. Coraz więcej jest przypadków, gdzie w wyniku zagnieżdżenia owocników danego grzyba i rozwoju zgnilizny następuje rozkład drewna. Konsekwencja tego mogą być uszkodzenia drzew. Zaleca się prowadzanie obserwacji drzew rosnących w mieście pod kątem obecności grzybów. Jak je rozpoznać? Jakie są najczęstsze objawy ich obecności? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas szkolenia. Ponadto omówione zostały ważniejsze choroby aparatu asymilacyjnego drzew, a także choroby gałęzi i pni drzew na terenach zurbanizowanych.

Spotkanie poprowadził dr hab. inż. Jacek Piętka

Od 1998 roku pracownik Zakładu Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Katedry Ochrony Lasu i Ekologii, Wydziału Leśnego SGGW  w Warszawie. Autor 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

 

Dziękujemy Wykładowcom oraz Uczestnikom za udział w szkoleniu!

 

 

line