Metody oceny kondycji, witalności i statyki drzew z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa

Zasadniczym celem szkolenia było przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad i uszkodzeń.

W części teoretycznej, była poruszona problematyka związana ze sposobami oceny statyki oraz szacowania ryzyka związanego z niestabilnymi drzewami, a następnie  można było utrwalić wiedzę poprzez ćwiczenia w części praktycznej. Ponadto podczas spotkania przedstawione zostały istniejące sposoby kontroli drzew i oceny poziomu zagrożenia, ze szczególną uwagą zwróconą na praktyczne metody oparte o diagnozę wizualną.

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska, Adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu, specjalizująca się w urządzaniu i pielęgnacji terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu technologicznego, ekonomicznego i bezpieczeństwa. Czynny zawodowo architekt krajobrazu i kosztorysant. Ekspert w zakresie diagnostyki drzew, autorka wizualnej metody oceny drzew zagrażających bezpieczeństwu (WID-metody 2006). Autorka licznych ekspertyz, artykułów i monografii z dziedziny urządzania, pielęgnowania terenów zieleni oraz zarządzania drzewostanem miejskim.

program szkolenia (pdf)

 

Dziękujemy Wykładowcy i Uczestnikom za szkolenie!

indeks

line