Dobór, eksploatacja i serwis zaworów redukcyjnych

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wielkość straty wody jest wysokość ciśnienia panującego w sieci wodociągowej. Wyniki i obserwacje w zakładach wodociągowych prowadzą do interesującego wniosku, że istotny wpływ na wielkość natężenia przecieków w sieci wodociągowej wywiera nadmierne/niestabilne ciśnienie. Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowo- przestrzenne ukształtowania sieci w każdym systemie można wyróżnić strefy ciśnienia podwyższonego w stosunku do ciśnienia optymalnego eksploatacyjnie. Zatem praktycznym podejściem jest ograniczenie awarii poprzez minimalizację nadwyżek ciśnienia i jego stabilizację.

Badania wpływu ciśnienia na liczbę uszkodzeń i straty wody wykazały, że ograniczenie maksymalnego ciśnienia w systemach wodociągowych o około 10-40% i szczególnie jego stablizacja wpłynęło na zmniejszenie liczby awarii o około 30-60%, a także na ograniczenie strat wody i końcowo kosztów napraw uszkodzeń.

20 kwietnia odbyło się szkolenie, które było poświęcone tematyce związanej obniżaniem i stabilizacją ciśnienia w sieciach wodociągowych poprzez dobór, eksploatację i serwis zaworów redukcyjnych. Nie zabrakło przykładów najczęściej popełnianych błędów popełnianych przy doborze oraz rozwiązań służących ich eliminacji. Prezentowane informacje pochodziły z kilkunastoletniej praktyki autora.

Prowadzący: dr inż. Wojciech Koral (PŚ, PWIK Sp. z o.o. Gliwice)

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)  AKTUALIZACJA 14.04

 

Dziękujemy za promocję podczas szkolenia i uczestnictwo.

line