Eksploatacja przepompowni ścieków

W dniach 11-12 grudnia br. zorganizowaliśmy spotkanie robocze dla przedsiębiorstw wodociągowych, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska),  miało formułę roboczego spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i było okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń  w zakresie m.in. projektowania oraz eksploatacji przepompowni ścieków (także przydomowych ).

Współpraca:

program spotkania  pdf

 

Dziękujemy Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej za powierzenie organizacji spotkania, dr Florianowi Piechurskiemu za moderowanie spotkania a Uczestnikom za dyskusję i wymianę poglądów.

 

line