Webinarium „Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla wykonawców”

Celem webinarium jest uzyskanie przez uczestników praktycznych umiejętności prawidłowego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Szkolenie online kierowane jest do wykonawców, którzy realizują lub ubiegają się  o zamówienia na usługi zieleni miejskiej.

Prowadzący: Grzegorz Pyliński – prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015 w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

Program:

Wpływ zmian przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w kontekście zlecania usług w zakresie utrzymania zieleni

 1. Ogólny zakres zmian przepisów ustawy i aktów wykonawczych do ustawy.
 2. Ogłoszenia i Specyfikacje Warunków Zamówienia
 3. Postępowania o wartości UE i krajowe
 4. Nowe umowy w zamówieniach publicznych: klauzule zakazane
 5. Składanie ofert
 6. Podpisy
 7. Konsorcjum
 8. Pełnomocnik
 9. Podmiotowe środki dowodowe
 10. Składanie dokumentów i JEDZ
 11. Wyjaśnienia
 12. Rażąco niska cena
 13. Tajemnica przedsiębiorstwa
 14. Czego zamawiającemu nie wolno w postępowaniu

Zamówienia publiczne w zieleni na podstawie konkretnych przykładów pod kątem popełnianych błędów przez zamawiających

 1. Opis przedmiotu zamówienia – przygotowanie, dozwolone modyfikacje, treść umowy
 2. Warunki udziału w postępowaniu
 3. Kryteria oceny ofert
 4. Orzecznictwo sądów i Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie zamówień na usługi w zakresie utrzymania zieleni.

formularz zgłoszenia (pdf)

Zachęcamy do przesłania pytań z zakresu  szkolenia przed spotkaniem na maila szkolenia(at) dendros.pl

Webinaria są dostępne na dowolnym komputerze, tablecie, smartfonie i nie wymagają instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Potrzebne jest tylko dobre łącze internetowe oraz dowolna przeglądarka internetowa.

regulamin webinariów (pdf)

Jeżeli nie ma tematyki w naszym kalendarzu szkoleń, która Cię interesuje prosimy o przesłanie propozycji na adres szkolenia(at)dendros.pl Autorzy ciekawych pomysłów będą premiowani „specjalną” zniżką na dane szkolenie. 

Uwaga: Webinarium „Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej dla zamawiających” w maju br. – chętnych prosimy o kontakt na maila szkolenia(at)dendros.pl

line