Szkolenie Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej OSTATNIE MIEJSCA!

Celem szkolenia jest omówienie istotnych zagadnień,  które najczęściej występują w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych w zieleni miejskiej i omówienie na tym tle zagadnień prawnych. Możliwość porównania analizowanych przypadków podczas szkolenia do sytuacji indywidualnej uczestnika daje możliwość uniknięcia błędów oraz zastosowania odpowiednich praktyk w procesie zamówień publicznych. Uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności  prawidłowego prowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznego na usługi, dostawy i prace związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej. Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana będzie przykładami rozwiązań praktycznych oraz niepublikowanych orzeczeń sądów i KIO.

Zapraszamy zarówno osoby reprezentujące zamawiających oraz wykonawców w dziedzinie zieleni miejskiej. Dzięki tak  dobranej grupie szkolenie będzie miało charakter warsztatów, podczas których każdy będzie miał prawo uzyskać odpowiedź na nurtujące go pytania.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wykład autorski opatrzony prezentacją multimedialną, której wydruk uczestnicy otrzymają jako materiał szkoleniowy.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Pyliński prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, współautor Komentarza do ustawy Prawo zamówień publicznych, autor publikacji z zakresu zamówień publicznych i prowadzenia działalności gospodarczej. Przeprowadził ponad 150 szkoleń z zakresu zamówień publicznych oraz świadczy doradztwo dla zamawiających. Posiada duże doświadczenie w zakresie kontraktowania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego. Brał udział w pracach nad nowelizacją Prawa zamówień publicznych w latach 2006-2015  w Komisji Gospodarki rozpatrującej projekty ustawy jako ekspert.

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

Miejsce szkolenia: Centrum konferencyjno – szkoleniowe Golden Floor Plaza, al. Jerozolimskie 123A, Warszawa

sala H, piętro 26

dojazd (pdf)

line