Szkolenie Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób drzew i krzewów oraz trawników rekreacyjnych w zieleni miejskiej OSTATNIE MIEJSCA!

Środowisko miejskie nie stwarza drzewom i krzewom warunków umożliwiających ich właściwy wzrost i rozwój. W miastach możliwości rozwoju zarówno roślin, jak i zasiedlających je patogenów nie są spotykane w naturalnych zbiorowiskach przyrodniczych. Silnie zaburzone relacje pomiędzy rośliną (drzewem) i jej patogenami a środowiskiem miejskim sprawiają, że na terenach zurbanizowanych niekorzystne warunki do życia roślin ułatwiają na tych osłabionych gospodarzach rozwój wielu szkodliwym organizmom. W ten sposób problem zdrowotności drzew i krzewów w warunkach miejskich jest bardzo złożony, a powszechnie praktykowane sposoby ochrony odbiegają w sposób zasadniczy od tych spotykanych w innych gałęziach ogrodnictwa i leśnictwa, o czym szeroko będzie mowa w trakcie szkolenia.

Materiałami do szkolenia będzie płyta CD z prezentacją wyświetlaną podczas szkolenia.

Prowadzenie: dr inż. Janusz Mazurek

absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Przez wiele lat pracował w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własną działalność w zakresie doradztwa w ochronie i nawożeniu roślin ogrodniczych. Autor wielu opracowań, opinii i ekspertyz z zakresu zdrowotności roślin w zieleni miejskiej. Współautor opracowania pt. „Profilaktyka chorób drzew miejskich. Zalecenia bio-asekuracji”.

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Jeśli mają Państwo pytanie – problem dot. tematyki szkolenia, prosimy o przesłanie przed szkoleniem na adres e-mail: szkolenia@dendros.pl  do 17.02 zostanie ono omówione podczas szkolenia.

line