Szkolenie Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Celem spotkania jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkolenie ma charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabędą podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o popularne programy Epanet 2.0 i SWMM5 oraz posiądą odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału w szkoleniu jest zabranie ze sobą laptopa, do którego na szkoleniu zostaną wgrane powyższe programy i na którym Uczestnik będzie pracował podczas spotkania.

Oba programy są programami bezpłatnymi udostępnianymi bez ograniczeń wraz z kodami źródłowymi (open source) przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) i mogą być używane przez przedsiębiorstwa wodociągowe do budowy własnych modeli.

Model hydrauliczny jest cyfrowym odwzorowaniem sieci i pozwala na obserwację zjawisk w niej zachodzących oraz wpływu rożnych czynników na pracę sieci. Za pomocą Epanet 2.0 i SWMM5 można tworzyć modele dynamiczne pozwalające na obserwację pracy sieci zmienną w czasie.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową
w zakresie:

 • regulacji przepływów i ciśnień,
 • doboru: średnic rurociągów, pomp, zbiorników sieciowych,
 • wykrywania awarii i stanów nietypowych,
 • sterowania pracą sieci w sytuacjach awaryjnych
  i remontowych,
 • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania),
 • badania wpływu sieci wodociągowej na jakość wody.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią kanalizacyjną
w zakresie:

 • doboru: średnic i kształtów przekrojów kanałów, przepompowni i zbiorników,
 • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych dostawców ścieków),
 • wykrywania nietypowych stanów pracy,
 • wykrywanie nielegalnych zrzutów, wielkości infiltracji i eksfiltracji.

Zakres szkolenia obejmuje: zapoznanie ze strukturą programów, przygotowanie i wprowadzanie danych, kalibrację modelu, pracę na modelu oraz obserwację i interpretację wyników.

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

 Prowadzenie: dr inż Paweł Grajper, dr inż. Grzegorz Ścieranka (PŚ).

Po szkoleniu Uczestnicy będą mogli skorzystać z wypoczynku na Termach Uniejowskich, a kolacja odbędzie się w kręgielni.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ZE WZG NA WARSZTATOWY CHARAKTER SPOTKANIA. NALEŻY ZE SOBĄ ZABRAĆ LAPTOPY.

** Istnieje możliwość promocji firm i ich produktów podczas szkolenia poprzez:

 • Wystąpienie podczas szkolenia (10 min) – ilość ograniczona!
 • Stoisko (stół+ 2 krzesła)
 • Zamieszczenie logotypu na stronie szkolenia
 • Rozdanie ulotek/folderów
 • Zamieszczenie oferty w materiałach (2 strony A-4)

Więcej informacji pod numerem 792 989 033 lub promocja@dendros.pl

line