Szkolenie Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach.

SZKOLENIE NA POZIOMIE PODSTAWOWYM

ZE WZG NA WARSZTATOWY CHARAKTER SZKOLENIA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Przydatne na zajęcia: laptop, tablet z arkuszem kalkulacyjnym (excel), kalkulator

Prowadzenie: dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska (SGGW)

PROGRAM SZKOLENIA (PDF)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA (PDF)

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Jesteś zainteresowany szkoleniem? Chcesz otrzymać zaproszenie – napisz do nas szkolenia(at)dendros.pl

line