Literatura branżowa

 Nowość

 

http://www.sklep.presscom.pl/karta-produktu/840,kary-pieniezne-za-usuwanie-uszkadzanie-albo-niszczenie-drzew-lub-krzewow.html

————————————————————

„Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”
Marzena Suchocka IGPIM 2016

Ostatnia z  serii trzech książek przedstawia wpływ warunków siedliskowych na prawidłowy rozwój drzew. Określona została w niej ilość podłoża, niezbędnego żeby mogły się prawidłowo rozwijać. Zachęcać do ochrony drzew mają wymienione w książce korzyści z drzew oraz polskie narzędzia prawne wskazujące na zastosowanie rozwiązań projektowych. Główną część pracy stanowi przegląd projektowych metod poprawy warunków siedliskowych rozwoju drzew i zmniejszenia ich uszkodzeń. Przedstawione zostały sposoby unikania uszkodzeń infrastruktury przez drzewa, w tym praktyczne aspekty zastosowania w sąsiedztwie drzew technologii bezwykopowych, nawierzchni w strefie systemu korzeniowego drzewa (nawierzchnie przepuszczalne, okładziny perforowane, krawężniki typu mostowego, obrzeża alternatywne, zastosowanie nawierzchni bez obrzeży) oraz metody projektowania pozwalające na zachowanie cennych drzew, jak dostosowywanie kształtu nawierzchni, zatoki dla spowolnienia ruchu, zachowanie szerokości drogi w celu ochrony drzew czy wyspy. Zaprezentowano również systemy antykompresyjne, w tym: podwieszone nawierzchnie, chodniki o konstrukcji rampowej, podziemne systemy dla korzeni: mieszanka kamienno-glebowa oparta na kruszywach makadamowych, komórki glebowe, krypty betonowe pod chodnikiem, ścieżki dla korzeni i inne metody ułatwiające rozwój drzew w mieście.

Książka jest do nabycia w IGPIM Warszawa

cena 35 zł – zamówienia prosimy przesyłam na adres:igpim@igpim.pl

——————————————————————————————————-

 spis treści (pdf)

Książka zawiera praktyczny katalog rozwiązań umożliwiających ochronę drzew w trakcie wykonywania robót na placu budowy. Poza analizą przepisów dotyczących ochrony  w publikacji podano techniczne wskazówki dotyczące inżynierskich oraz przyrodniczych zabiegów ochronnych. Zabiegi inżynierskie obejmują organizację ruchu na placu budowy, wyznaczanie stref ochronnych (SOD), sposób ich wyznaczania, budowy i oznaczania ogrodzeń ochronnych, zasady pracy w SOD (cięcia korzeni, w koronie, wykonywania wykopów otwartych i zastosowania technologii bezwykopowych), katalog budowy dróg tymczasowych dla różnych obciążeń, umacniania ścian wykopów, budowy ekranów korzeniowych, składowania materiałów budowlanych, i w razie takiej potrzeby wymiany gleby w systemie korzeniowym. Opisane zostały również zabiegi przyrodnicze obejmujące polowe metody sprawdzania stopnia zagęszczenia gleby, nawadniania, mikoryzowania, mulczowania, zapobiegania skutkom zmiany poziomu gruntu, zasady cieniowania koron oraz monitoringu w trakcie robót budowlanych w sąsiedztwie drzew. Publikacja zawiera ponadto opis metody wyceny utraty wartości drzew na skutek uszkodzenia systemu korzeniowego, pnia i korony (szkody częściowe i całkowite).

Książka jest do nabycia w IGPIM Warszawa

igpim@igpim.pl

———————————————————————-

Obok podstawowych wiadomości o pielęgnowaniu drzew podręcznik European Tree Worker  zawiera m.in.

  • nową pełną wersje Europejskiego Przewodnika Sadzenia Drzew
  • praktyczny przewodnik sadzenia drzew  określa zasady odbioru  materiału sadzeniowego  opierając się na europejskich normach szkółkarskich
  • aktualny program szkolenia i certyfikacji ETW
  • słowniki specjalistyczne

 

 

 

WSTĘP  (pdf)

Cena 36 zł – zamówienia prosimy przesyłać na adres biuro@drzewa.info.pl

 

 

line