Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej SZKOLENIE NA LAPTOPACH. OSTATNIE MIEJSCA!

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie będzie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabędą podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz posiądą odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych.

Program jest bezpłatny udostępnianymi bez ograniczeń wraz z kodami źródłowymi (open source) przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA) i może być używany przez przedsiębiorstwa wodociągowe do budowy własnych modeli.

Model hydrauliczny jest cyfrowym odwzorowaniem sieci i pozwala na obserwację zjawisk w niej zachodzących oraz wpływu rożnych czynników na pracę sieci. Za pomocą Epanet 2.0 można tworzyć modele dynamiczne pozwalające na obserwację pracy sieci zmienną w czasie.

Szkolenie dla początkujących.

Zadaniem modelu hydraulicznego sieci wodociągowej jest pomoc przy racjonalnym zarządzaniu siecią wodociągową w zakresie:

  • regulacji przepływów i ciśnień,
  • doboru: średnic rurociągów, pomp, zbiorników sieciowych,
  • wykrywania awarii i stanów nietypowych,
  • sterowania pracą sieci w sytuacjach awaryjnych i remontowych,
  • rozbudowy i przebudowy sieci (przyłączania nowych odbiorców i dzielnic, zmiany sposobu zasilania),
  • badania wpływu sieci wodociągowej na jakość wody.

Prowadzenie: dr inż Paweł Grajper, dr inż. Grzegorz Ścieranka (PŚ)

Miejsce szkolenia: Dom Pracy Twórczej (przy Zamku), ul. Zamkowa 2 a, Uniejów

W cenie noclegu bezpłatny wstęp do  Term Uniejowskich.

Zdjęcie pochodzi ze strony termyuniejow.pl

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)  OSTATNIE MIEJSCA!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ! ORGANIZATOR ZASTRZEGA WCZEŚNIEJSZE ZAMKNIĘCIE LISTY. GRUPA MAX 20 OSÓB.

Istnieje możliwość promocji firm podczas spotkania (wystąpienia, stoisko, rozdanie folderów, reklama w materiałach szkoleniowych) – szczegóły pod numerem tel.:61 307 40 53 lub szkolenia@dendros.pl

line