Cykl webinariów „Drzewa w mieście – wiedza od A do Z”. Cz. 3. Omówienie metod technicznych – postępowanie z drzewami w celu minimalizacji ryzyka i poprawy kondycji

W diagnostyce arborystycznej, poza wykorzystywaniem metod wizualnych, często wykorzystuje się metody techniczne i narzędzia do oceny drzew. Niektóre z nich (np. metoda testów obciążeniowych) badają problem całościowo, dając nam odpowiedź na pytanie, czy drzewo zagraża wywrotem lub złomem. Inne narzędzia (jak. np. tomograf, rezystograf, radar do korzeni drzew) dają odpowiedź na temat stanu zachowania drewna badanej strefy nadziemnej lub podziemnej drzewa. Pojawiają się nowe technologie, np. oparte o częstotliwość drgań i wychylenie drzew pod wpływem wiatru, które otwierają wrota nowym metodom oceny ryzyka wywrotu i złamania się drzew. Każda z nich ma określone warunki zastosowania, ograniczenia i błędy pomiaru. Tylko poprawne ich użycie warunkuje rzetelną ocenę problemu.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie współczesnych technik badania drzew, określenie wad i zalet ich zastosowania. Prowadząca określi główne zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użycia tych metod i technik. Wskaże najczęściej spotykane nieprawidłowości, którym można zapobiec przez prawidłowe formułowanie zapytań ofertowych i weryfikację ekspertyz pod kątem rzetelności ich wykonania.

Prowadzący: dr inż. Edyta Rosłon – Szeryńska, SGGW Warszawa

architekt krajobrazu,  ekspert w zakresie diagnostyki i zarządzania drzewami w mieście, biegła sądowa, twórczyni metody identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Współautorka Standardów Kształtowania Zieleni Warszawy i Polityki Ochrony Drzew dla m.st. Warszawy. Autorka licznych publikacji i ekspertyz dotyczących zieleni.

Webinaria są dostępne na dowolnym komputerze, tablecie, smartfonie i nie wymagają instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Potrzebne jest tylko dobre łącze internetowe oraz dowolna przeglądarka internetowa.

regulamin webinariów (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

 

line