Choroby grzybowe drzew na terenach zurbanizowanych ZGŁOSZENIA DO 24.05!

W ostatnim czasie media często informują  o tragicznych wypadkach na wskutek złamania konara – przewodnika drzewa. Zmiany warunków pogodowych – okresowe susze, nawałnice z silnym wiatrem i ulewnymi opadami zwiększają ryzyko wystąpienia takich zdarzeń. Zmiany pogody mają też wpływ na stan zdrowotny drzew usytuowanych  w zieleni miejskiej. Coraz więcej jest przypadków, gdzie w wyniku zagnieżdżenia owocników danego grzyba i rozwoju zgnilizny następuje rozkład drewna. Konsekwencja tego mogą być uszkodzenia drzew. Zaleca się prowadzanie obserwacji drzew rosnących w mieście pod kątem obecności grzybów. Jak je rozpoznać? Jakie są najczęstsze objawy ich obecności? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć podczas szkolenia. Ponadto omówione zostaną ważniejsze choroby aparatu asymilacyjnego drzew, a także choroby gałęzi i pni drzew na terenach zurbanizowanych.

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o wykład autorski opatrzony prezentacją multimedialną, którą uczestnicy otrzymają jako materiał szkoleniowy na płycie CD.

Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Jacek Piętka

Od 1998 roku pracownik Zakładu Mikologii i Fitopatologii Leśnej, Katedry Ochrony Lasu i Ekologii, Wydziału Leśnego SGGW  w Warszawie. Autor 50 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

program szkolenia (pdf)

formularz zgłoszenia (pdf)

**Chcesz dotrzeć z ofertą Twojej firmy do Uczestników szkolenia?

Oferujemy następujące formy promocji:

  • wystąpienie promocyjne*** (20 min.) – liczba ograniczona
  • stoisko promocyjne – liczba ograniczona
  • rozdanie folderów
  • roll up na sali
  • umieszczenie reklamy w materiałach szkoleniowych

Kontakt: tel. 792 989 033 lub promocja@dendros.pl

 

line