O nas

Dendros  jest firmą świadczącą profesjonalne usługi szkoleniowe (przeprowadzanie i organizowanie konferencji, szkoleń, praktycznych warsztatów, seminariów itp.) z zakresu ochrony środowiska zmierzających do poprawy poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji Uczestników.

Zapraszamy do: zapoznania się z naszą ofertą, zakupów materiałów szkoleniowych oraz promocji firm podczas imprez.

Kompleksowo i profesjonalnie zajmujemy się organizacją konferencji, szkoleń, praktycznych warsztatów, seminariów z zakresu ochrony środowiska m. in:

 • Zieleni Miejskiej,
 • Zieleni Przydrożnej,
 • Zieleni Autostradowej, Przejść dla zwierząt,
 • Zieleni i odpadów na cmentarzach,
 • Modernizacji oświetlenia drogowego,
 • Gospodarki odpadami oraz sprawozdawczości,
 • Gospodarki wodno – ściekowej,
 • Ochrony powietrza atmosferycznego,
 • Strat ciepła w systemie ciepłowniczym,
 • Oceny oddziaływania na środowisko.

Jak działamy?

 • dopasowujemy usługi do potrzeb Klienta,
 • współpracujemy z wybitnymi specjalistami z zakresu ochrony środowiska,
 • łączymy nowe trendy z wiedzą praktyczną,
 • swoje obowiązki wykonujemy z zaangażowaniem, pasją i entuzjazmem.

Nasze usługi cechuje wysoka jakość – zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Współpracujemy z wykładowcami posiadającymi wysokie kwalifikacje, praktyczną wiedzę oraz doświadczenie.

Podczas konferencji i szkoleń Uczestnikom wskazujemy możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w życiu zawodowym. Otrzymują oni ponadto skrypt z materiałami, który ułatwia im przypominanie sobie i utrwalanie nabytej wiedzy oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Posiadamy wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy o numerze ewidencyjnym 2.30/00033/2008.

Misją firmy jest propagowanie idei uczenia się przez całe życie.

Kiedy tworzysz plany na jeden rok, zasiej zboże.
Kiedy tworzysz plany na dziesięć lat, zasadź drzewa.
Kiedy tworzysz plany na całe życie – kształć ludzi.

Chińskie przysłowie: Guanzi (ok. 645 p.n.e.)

W 2008 roku braliśmy udział w projekcie „Poznań 2008. Rok Klimatu i Środowiska” – podziękowania od Prezydenta Miasta Poznania

line