Webinarium z cyklu Drzewa w mieście – wiedza od A do Z cz. 4 Standardy postępowania z drzewami w mieście – wskazania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kolejna 4 część webinarium z cyklu Drzewa w mieście – wiedza od A do Z – za nami. Tym razem była zatytułowana: Standardy postępowania z drzewami w mieście – wskazania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia W programie webinarium omówiono: 1) poprawę warunków siedliskowych 2) stymulację mechanizmów obronnych 3) cięcia drzew w różnym wieku i o różnej funkcji 4)...
readmore

XII STRATY WODY – ONLINE

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania.  XII Straty wody  – on line składały z 2 części: 1. Gospodarka wodomierzowa i zdalny odczyt w kontekście ograniczania strat wody –  9.11.2020r. W celu...
readmore

Cykl webinariów „Drzewa w mieście – wiedza od A do Z”. Cz. 3. Omówienie metod technicznych – postępowanie z drzewami w celu minimalizacji ryzyka i poprawy kondycji

W diagnostyce arborystycznej, poza wykorzystywaniem metod wizualnych, często wykorzystuje się metody techniczne i narzędzia do oceny drzew. Niektóre z nich (np. metoda testów obciążeniowych) badają problem całościowo, dając nam odpowiedź na pytanie, czy drzewo zagraża wywrotem lub złomem. Inne narzędzia (jak. np. tomograf, rezystograf, radar do korzeni drzew) dają odpowiedź na temat...
readmore

Cykl webinariów Drzewa w mieście – wiedza od A do Z. Cz. 2 Wybrane metody oceny funkcji biologicznych i mechanicznych drzew w diagnozie wizualnej

Ocena drzew jest ważnym elementem wielu zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, administratorów terenów zieleni, projektantów i wykonawców w branży związanej z terenami zieleni. Opracowano wiele metod oceny opartych o naukowe podstawy, których umiejętne stosowanie jest podstawą zarządzania drzewami. Każda z metod ma swoje wady i zalety, warto znać ich ograniczenia...
readmore

Webinarium „Rozwiązania techniczne przyłączy wody”

W związku z ograniczeniami, wymuszonymi pandemią wirusa SARS-CoV-2, firma Dendros wychodząc naprzeciw potrzebom swoich Klientów i pozostałym zainteresowanym, przygotowuje szkolenia online (webinaria). W dniu 15 września 2020 r  przeprowadziliśmy webinarium dla przedsiębiorstw wodociągowych, zakładów komunalnych, projektantów pt: „Rozwiązania techniczne przyłączy wody”. Wykładowca:...
readmore

Cykl webinariów „Drzewa w mieście – wiedza od A do Z” cz. 1 Podstawy diagnozy drzew

Rozpoczynamy cykl webinariów „Drzewa w mieście – wiedza od A do Z”. Pierwsze spotkanie odbyło się pt.: „Podstawy diagnozy drzew”.  Omówiliśmy podstawy diagnozy, ale także poprawną terminologię wraz ze rozumieniem przyczyn powstawania konkretnych wad czy uszkodzeń drzew i ich skutków dla osłabienia funkcji biologicznych lub mechanicznych. Po prelekcji istniała...
readmore

Szkolenie Rozpoznawanie i możliwości ograniczania chorób drzew i krzewów oraz trawników rekreacyjnych w zieleni miejskiej

Środowisko miejskie nie stwarza drzewom i krzewom warunków umożliwiających ich właściwy wzrost i rozwój. W miastach możliwości rozwoju zarówno roślin, jak i zasiedlających je patogenów nie są spotykane w naturalnych zbiorowiskach przyrodniczych. Silnie zaburzone relacje pomiędzy rośliną (drzewem) i jej patogenami a środowiskiem miejskim sprawiają, że na terenach zurbanizowanych...
readmore

Szkolenie Postępowanie administracyjne w sprawach z zakresu ochrony drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody

Tradycyjnie już rok 2020 zaczęliśmy szkoleniem  z mecenasem Krzysztofem Gruszeckim, tym razem poświęcone było ono tematyce postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu ochrony drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Jak zwykle spotkanie cieszyło się Państwa zainteresowaniem co potwierdziły liczne pytania z sali. program szkolenia (pdf)   ...
readmore
line