Szkolenie Zintegrowana ocena drzew zagrażających bezpieczeństwu z aplikacją hTreeEval

Wiedza o korzyściach płynących z obecności drzew w mieście i zagrożeniach spowodowanych przez zaniedbania w ich kontroli i pielęgnacji, przyczyniła się do usprawnienia systemu administracji i zarządzania drzewami w miastach wielu krajów europejskich. Również w Polsce coraz więcej miast wprowadza system zarządzania drzewami oparty o kompleksowe działania w zakresie ich kształtowania,...
readmore

Szkolenie Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 21-22 marca br. zorganizowaliśmy szkolenie, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), było doskonałą okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń  w zakresie m.in. projektowania oraz eksploatacji...
readmore

Szkolenie Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej

Celem szkolenia było omówienie istotnych zagadnień,  które najczęściej występują w związku z prowadzonymi procedurami zamówień publicznych w zieleni miejskiej i omówienie na tym tle zagadnień prawnych. Możliwość porównania analizowanych przypadków podczas szkolenia do sytuacji indywidualnej uczestnika dała możliwość uniknięcia błędów oraz zastosowania odpowiednich praktyk...
readmore

Szkolenie Nasadzenia zastępcze jako forma kompensacji przyrodniczej

Kontrola NIK wykazała, że jednostki publiczne nie wykorzystują wszystkich dostępnych instrumentów prawnych dla zapewnienia dostatecznej ochrony zieleni w procesach inwestycyjnym w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. W kontrolowanych jednostkach skuteczność kompensacji przyrodniczej (w zamian za wycięcie drzew sadzone są nowe na innym terenie) oceniono jako niską. W związku licznymi pytaniami...
readmore
line