Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 27-28 lutego 2018 roku w Falentach pod Warszawą odbyło się po raz czwarty szkolenie „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków”. Patronat honorowy nas spotkaniem objął PZITS , a opiekunem merytorycznym był dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska). Patronat medialny sprawował portal wodkany.pl Szkolenie miało formułę  spotkania przedsiębiorstw wodociągowych...
readmore

Ochrona prawna drzew i krzewów po zmianie w ustawach o ochronie przyrody z 2016 i 2017 roku

Szkolenie dotyczące aktualnych aspektów prawnych związanych z drzewami i krzewami,  odbyło się 6 lutego 2018 roku w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi mecenas Krzysztof Gruszecki. Zgromadziło ono liczne grono uczestników zainteresowanych tym tematem. Głównym tematem  były pomniki przyrody ( nowe rozporządzenie ), drzewa na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w związku ze zmianami...
readmore

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie  miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz  odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Program...
readmore
line