Metody oceny kondycji, witalności i statyki drzew z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa

21 listopada 2018 r w Łodzi zorganizowaliśmy kolejne spotkanie dotyczące metod identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Zasadniczym celem szkolenia było przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad  i uszkodzeń. W części teoretycznej,...
readmore

X konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Problematyka strat wody w systemie wodociągowym wpisana jest w działalność każdego przedsiębiorstwa wod-kan. Ich wielkość zależy m.in. od sprawności technicznej sieci, a także ciśnienia, czy opomiarowania i sposobu rozliczania. Tematyka ta była poruszana podczas X Jubileuszowej Konferencji Straty wody w systemach wodociągowych”, która odbyła się 22-23.10.2018 r w Uniejowie. Zgromadziła...
readmore

V Konferencja Zieleń Przyuliczna

W dniach 17-18 września br. w Warszawie odbyła się konferencja Zieleń Przyuliczna. Zgromadziła  80 osobowe grono specjalistów z całego kraju zajmujących się tym tematem na co dzień (urzędników, architektów krajobrazu, zarządców dróg, zarządców zieleni miejskiej). Poruszone w programie konferencji tematy to m. in*: Jak dobrze prowadzić konsultacje społeczne w związku z uzasadnioną...
readmore

Metody oceny kondycji, witalności i statyki drzew z uwzględnieniem aspektu bezpieczeństwa

Zasadniczym celem szkolenia było przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie metod wizualnej oceny drzew i użytecznych narzędzi do pomiaru wad i uszkodzeń. W części teoretycznej, była poruszona problematyka związana ze sposobami oceny statyki oraz szacowania ryzyka związanego z niestabilnymi drzewami,...
readmore

Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

X jubileuszowa konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską, odbyła się 21-22 maja 2018 roku w Krakowie. Spotkanie miało charakter ogólnopolski, a jego celem było zaprezentowanie najnowszych informacji i technologii związanych z zielenią w mieście. Tradycją konferencji jest fakt, iż każdego roku odbywa się ona w innym miejscu, poprzez włącznie danego miasta i pokazanie go jako zielonej...
readmore

Ochrona prawna drzew i krzewów po zmianach ustawy o ochronie przyrody z 2016 i 2017 roku – edycja 2 WARSZAWA

Ze wzg na duże zainteresowanie szkoleniem zorganizowaliśmy  drugą edycję szkolenia dotyczącego aktualnych aspektów prawnych związanych z drzewami i krzewami, które odbyła się 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie. Spotkanie poprowadził mecenas Krzysztof Gruszecki. Głównym tematem  były  pomniki przyrody (nowe rozporządzenie) oraz drzewa na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków...
readmore

Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 27-28 lutego 2018 roku w Falentach pod Warszawą odbyło się po raz czwarty szkolenie „Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków”. Patronat honorowy nas spotkaniem objął PZITS , a opiekunem merytorycznym był dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska). Patronat medialny sprawował portal wodkany.pl Szkolenie miało formułę  spotkania przedsiębiorstw wodociągowych...
readmore

Ochrona prawna drzew i krzewów po zmianie w ustawach o ochronie przyrody z 2016 i 2017 roku

Szkolenie dotyczące aktualnych aspektów prawnych związanych z drzewami i krzewami,  odbyło się 6 lutego 2018 roku w Poznaniu. Spotkanie poprowadzi mecenas Krzysztof Gruszecki. Zgromadziło ono liczne grono uczestników zainteresowanych tym tematem. Głównym tematem  były pomniki przyrody ( nowe rozporządzenie ), drzewa na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków w związku ze zmianami...
readmore

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie  miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz  odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Program...
readmore
line