Szkolenie Prawo wodne i nowy system ustalania taryf. Co przyniesie 2018 r. dla przedsiębiorstw wod-kan?

Dnia 20 lipca 2017 r. Sejm przyjął ustawę – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566). Już wstępna analiza nowego Prawa wodnego prowadzi do wniosku, iż od 1 stycznia 2018 r. system gospodarki wodnej czeka prawdziwa rewolucja. Przewidziane zmiany obejmują bowiem niezwykle obszerny materiał normatywny, który nie ogranicza się wyłącznie do ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo Wodne....
readmore

Szkolenie Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną zadrzewień, są zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Organ administracji samorządowej, prowadzący postępowanie dotyczące usunięcia drzew lub krzewów, zobowiązany jest rozpoznać, czy w obrębie zadrzewienia występują gatunki chronione: grzyby, porosty, rośliny,  zwierzęta – w tym celu urzędnik prowadzący...
readmore

Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

12 -13 października br. w Licheniu, firma Dendros – konferencje i szkolenia zorganizowała konferencję „Straty wody w systemach wodociągowych”. Opiekunem merytorycznym był dr inż. Florian Piechurski (PŚ), a patronat honorowy nad konferencją objął PZITS w Warszawie. Organizowane po raz dziewiąty spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zgromadziło 110 uczestników z przedsiębiorstw...
readmore

Szkolenie Kosztorysowanie w obiektach architektury krajobrazu

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w...
readmore

Szkolenie Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu

W obecnych czasach monitoring stał się niezbędną podstawą przy odpowiedzialnym zarządzaniu przedsiębiorstwem – eksploatacji. Konieczność wdrażania w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym monitoringu narzucają przepisy prawne, ale jeśli nawet takowe by nie obowiązywały to w szeroko pojętym interesie przedsiębiorstwa wod-kan byłoby mimo wszystko wdrażanie takiego systemu.  Zadaniem...
readmore

Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich

30 maja 2017 roku odbyło się szkolenie „Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”.  Spotkanie poprowadziła dr inż Marzena Suchocka – architekt krajobrazu, autorka licznych badań i publikacji dotyczących wpływu prac budowlanych na żywotność drzew (SGGW, IGPiM). Celem szkolenia było omówienie uwarunkowań i czynników powodujących zamieranie...
readmore

Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 16-17 lutego br odbyło się po raz trzeci szkolenie, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), miało formułę  spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i było okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń ...
readmore

Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz. 2249)

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody przegłosowaną 16.12.2016 r program szkolenia został zmieniony tak aby omówić zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz....
readmore
line