Szkolenie Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu

W obecnych czasach monitoring stał się niezbędną podstawą przy odpowiedzialnym zarządzaniu przedsiębiorstwem – eksploatacji. Konieczność wdrażania w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym monitoringu narzucają przepisy prawne, ale jeśli nawet takowe by nie obowiązywały to w szeroko pojętym interesie przedsiębiorstwa wod-kan byłoby mimo wszystko wdrażanie takiego systemu.  Zadaniem...
readmore

Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich

30 maja 2017 roku odbyło się szkolenie “Inżynieryjne metody poprawy warunków wzrostu i ochrony drzew miejskich”.  Spotkanie poprowadziła dr inż Marzena Suchocka - architekt krajobrazu, autorka licznych badań i publikacji dotyczących wpływu prac budowlanych na żywotność drzew (SGGW, IGPiM). Celem szkolenia było omówienie uwarunkowań i czynników powodujących zamieranie...
readmore

Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

W dniach 16-17 lutego br odbyło się po raz trzeci szkolenie, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska), miało formułę  spotkania przedsiębiorstw wodociągowych i było okazją do dyskusji, wymiany poglądów oraz własnych doświadczeń ...
readmore

Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz. 2249)

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody przegłosowaną 16.12.2016 r program szkolenia został zmieniony tak aby omówić zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za ich usunięcie albo zniszczenie z naruszeniem reguł w świetle najnowszych reguł wynikających z ustawy z 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz.U., poz....
readmore
line