Szkolenie Kary pieniężne za zniszczenie drzew lub krzewów wymierzane na podstawie ustawy o ochronie przyrody

W ostatnim czasie coraz większego znaczenia nabiera odpowiedzialność administracyjna oraz stosowane w jej ramach sankcje administracyjne. Niestety problemem związanym z prawidłowym określeniem granic odpowiedzialności jest ustalenie stosowanie jakich środków prawnych może być uznane za przejaw sankcji administracyjnych. Różnorodność funkcji spełnianych przez drzewa i krzewy powoduje,...
readmore

VIII Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Ósma edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 13-14 października 2016 roku w Zawierciu. Spotkanie zgromadziło 120 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu sieci wodociągowej...
readmore

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz posiedli odpowiednią wiedze w zakresie wymagań dla programów komercyjnych....
readmore

IX konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Kolejna edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską odbyła się w Warszawie, gdzie naszym celem było jak co roku wywołanie dyskusji, propozycji wizji, nowych rozwiązań kształtowania i pielęgnacji terenów zieleni w mieście. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz  Współpraca: Biuro Ochrony Środowiska Opieka merytoryczna: prof. dr hab. inż....
readmore

Dobór, eksploatacja i serwis zaworów redukcyjnych

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na wielkość straty wody jest wysokość ciśnienia panującego w sieci wodociągowej. Wyniki i obserwacje w zakładach wodociągowych prowadzą do interesującego wniosku, że istotny wpływ na wielkość natężenia przecieków w sieci wodociągowej wywiera nadmierne/niestabilne ciśnienie. Z uwagi na zróżnicowanie wysokościowo- przestrzenne...
readmore

Problemy zdrowotności drzew i krzewów w mieście – przyczyny i możliwości zapobiegania

Nadrzędnym celem wszystkich stosowanych metod ochrony roślin powinno być długotrwałe utrzymanie zdrowotności roślin w środowisku miejskim. Wymaga to bardzo kompleksowego podejścia i zaangażowania specjalistów z wielu różnych dziedzin. Złożoność problemu jest na tyle duża, że wszelkie indywidualne działania mogą czasami przynieść wiele szkody. Nie da się również ująć całościowo...
readmore

Problemy w eksploatacji przepompowni ścieków

Kolejne  szkolenie dla przedsiębiorstw wodociągowych, którego tematyką była szeroko rozumiana problematyka związana z eksploatacją przepompowni ścieków odbyło się 11-12 lutego 2016 roku i zgromadziło 70 osób z całej Polski. Spotkanie, nad którym patronat merytoryczny objął dr inż. Florian Piechurski (Politechnika Śląska),  miało formułę roboczego spotkania przedsiębiorstw...
readmore

Ochrona prawna drzew i krzewów w świetle najnowszych rozwiązań

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń – to podstawowe zmiany wprowadzone ustawą podpisaną  przez Prezydenta RP. 20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia...
readmore
line