VII Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Siódma edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 19-20 października 2015 roku w mieście wody – Uniejowie. Spotkanie zgromadziło 115 uczestników, a swoje doświadczenia dotyczące m.in. zarządzania siecią wodociągową, wpływie modelowania na eksploatację sieci i straty wody, gospodarki wodomierzowej oraz monitoringu...
readmore

Ochrona gatunkowa w procesie usuwania drzew i krzewów

Podstawowym instrumentem prawnym mającym zapewnić właściwą ochroną zadrzewień, są zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. Organ administracji samorządowej, prowadzący postępowanie dotyczące usunięcia drzew lub krzewów, zobowiązany jest rozpoznać, czy w obrębie zadrzewienia występują gatunki chronione: grzyby, porosty, rośliny,  zwierzęta – w tym celu urzędnik prowadzący...
readmore

Szkolenie Ochrona prawna drzew i krzewów w świetle najnowszych rozwiązań

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń – to podstawowe zmiany wprowadzone ustawą podpisaną właśnie przez Prezydenta RP. 20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw....
readmore

Wizualna diagnoza drzew zagrażających bezpieczeństwu – metody i sposoby usprawniające kontrolę drzewostanu miejskiego

Celem niniejszego szkolenia było przedstawienie najczęstszych błędów w wybranych opiniach eksperckich i poradnikach oraz pokazanie konsekwencji ich wystąpienia w postawieniu poprawnej diagnozy i wydaniu decyzji o postępowaniu z drzewem. Zasadniczym celem było przedstawienie ważniejszych cech i wad drzew miejskich mających znaczenie dla osłabienia ich funkcji mechanicznych, zaprezentowanie...
readmore

Zarządzanie Zielenią Miejska

W dn. 7.-8.05. 2015 odbyła się tradycyjna już VIII. Konferencja z cyklu Zarządzanie Zielenią Miejską organizowana przez firmę Dendros. Miastem gospodarzem w tym roku był Szczecinek. Szczecinek jest miastem zieleni, położonym nad malowniczym, rynnowym Jeziorem Trzesiecko. Symbioza zielonego miasta z jeziorem została zademonstrowana na zakończenie  pierwszego dnia konferencji z pokładu...
readmore

Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz posiedli odpowiednią wiedze w zakresie wymagań dla programów komercyjnych. Program...
readmore

Ochrona drzew pomnikowych – marketing miejsc i aspekty prawne

W Polsce znajduje się ok. 33 tys. pomników przyrody, z czego najwięcej jest pojedynczych drzew i grup drzew. Pomnik przyrody to z reguły wspaniałe drzewo, duże oraz w dość dobrym stanie zdrowotnym i statycznym adekwatnym do jego wieku i warunków otoczenia. Nadanie statusu pomnika wiąże się z obowiązkiem jego ochrony i ponoszenia kosztów na jego utrzymanie. Prowadzenie: Krzysztof Gruszecki...
readmore
line