V konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Za nami piąta edycja konferencji „Straty wody w systemach wodociągowych”. Tegoroczne spotkanie poświęcone było strategii ograniczania strat wody i jej racjonalnemu zużyciu w przedsiębiorstwach wodociągowych. Podczas dwudniowej konferencji zorganizowanej w Ustroniu, 26-27 września 2013 r., uczestnicy mieli okazję wysłuchać 19 wystąpień specjalistów, zapoznać się z ofertą firm specjalistycznych...
readmore

Szkolenie Metoda Wizualnej Identyfikacji Drzew zagrażających bezpieczeństwu w rutynowej kontroli drzewostanu miejskiego

W dniach 13-14 czerwca w Poznaniu  zostało zorganizowane szkolenie Metoda Wizualnej Identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu w rutynowej kontroli drzewostanu miejskiego. Szkolenie poprowadziła Pani doktor Edyta Rosłon-Szeryńska (SGGW Warszawa). W ramach swojej pracy doktorskiej opracowała pierwszą w Polsce metodę identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. W szkoleniu wzięło...
readmore

Szkolenie Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowej

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2. oraz posiedli odpowiednią wiedzę w zakresie wymagań dla programów...
readmore

Warsztaty Projektowanie placów zabaw i przestrzeni edukacyjnych dla dzieci

„Bardzo praktyczne warsztaty, wskazujące właściwa drogę w postrzeganiu i projektowaniu placów zabaw…” m.in. do takich wniosków doszli Uczestnicy workshopu, które zogranizowaliśmy 11 kwietnia 2013 roku na terenie Kampusu SGGW w Hotelu Ikar. Opiekę merytoryczną oraz spotkanie poprowadziła Pani Anna Komorowska z pracowni k., która podczas spotkania wskazała jak dobrze zaprojektować...
readmore

VI konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

Szósta edycja konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską zorganizowana przez firmę Dendros odbyła się w dniach 19-20 marca 2013 roku w Bydgoszczy przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Bydgoszczy. Spotkanie odbyło się pod patronatem Prezydenta Bydgoszczy i zgromadziło 70 uczestników, a swoje opinie dotyczące m.in. gospodarowania drzewostanem, zieleni...
readmore

Lokalizacja awarii na sieciach preizolowanych systemów dystrybucji ciepła

Lokalizacja awarii na sieciach preizolowanych systemów dystrybucji ciepła to tytuł szkolenia, które 12 lutego w Łodzi zorganizowała firma Dendros. Wśród licznej grupy słuchaczy zgromadzeni byli reprezentanci zakładów i przedsiębiorstw energetyki cieplnej, zakładów gospodarki komunalnej, przedstawiciele firm prywatnych działających w branży ciepłowniczej. Szkolenie oprowadził Jerzy...
readmore

Przygotowanie sieci wod-kan do wdrożenia monitoringu

W obecnych czasach monitoring stał się niezbędną podstawą przy odpowiedzialnym zarządzaniu przedsiębiorstwem – eksploatacji. Konieczność wdrażania w każdym przedsiębiorstwie wodociągowym monitoringu narzucają przepisy prawne, ale jeśli nawet takowe by nie obowiązywały to w szeroko pojętym interesie przedsiębiorstwa wod-kan byłoby mimo wszystko wdrażanie takiego systemu.  Zadaniem...
readmore

Prawne aspekty nasadzeń kompensacyjnych na podstawie ustawy o ochronie środowiska

Możliwość nałożenia wykonania nasadzeń kompensacyjnych może nastąpić w wielu wariantach. Zgodnie z postanowieniami art. 83 ust. 3 ustawy z 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od zastąpienia usuwanych drzew lub krzewów innymi roślinami w ilości nie mniejszej niż ilość usuwanych okazów. Natomiast w art....
readmore

Sprawozdawczość do Urzędu Marszałkowskiego w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r

W dniu 22 stycznia w Poznaniu firma Dendros  zorganizowała szkolenie poruszające tematykę związaną ze sprawozdawczością do Urzędu Marszałkowskiego w myśl znowelizowanej ustawy o odpadach. Zmiany, które wprowadza znowelizowana ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku spowodują reorganizację pracy wielu specjalistów zajmujących się ochroną środowiska w swoim miejscu zatrudnienia....
readmore
line