Szkolenie Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804) wprowadziła wiele zmian m.in. dotyczących pielęgnacji zieleni.  W związku z powyższym przycięcie drzew w zakresie wykraczającym ustawę traktowane...
readmore

Szkolenie Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej

 W dniu 25 kwietnia 2012 roku w Hotelu Mercure w Poznaniu odbyło się szkolenie Zamówienia publiczne w zieleni miejskiej. Spotkanie poprowadził Grzegorz Pyliński, prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych.  Uczestnikami były osoby reprezentujące zamawiających oraz wykonawców w dziedzinie zieleni miejskiej. Dzięki tak  dobranej grupie szkolenie przybrało charakter warsztatów,...
readmore

Szkolenie Zarządzanie gospodarką wodomierzową

16 kwietnia w mHotel w Łodzi odbyło się szkolenie „Zarządzanie gospodarką wodomierzową”. Spotkanie, które zorganizowała firma Dendros spotkało się z dużym zainteresowaniem, w którym wzięło udział ponad 50 osób. Wśród uczestników można wyróżnić przedstawicieli przedsiębiorstw oraz zakładów wodociągowo – kanalizacyjnych, zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,...
readmore

V Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

O tym, że warto rozmawiać o dobrych praktykach i najnowszych technologiach w zieleni miejskiej byliśmy przekonani od dawna. Teraz wiedzą o tym również Uczestnicy konferencji Zarządzanie Zielenią Miejską, zorganizowanej pod szyldem firmy Dendros i partnera Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. 29-30 marca br. w hotelu Quality we Wrocławiu spotkało się 100 Uczestników reprezentujących...
readmore

Szkolenie Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej w oparciu o popularny program Epanet 2.0. Jest to program bezpłatny udostępniany bez ograniczeń wraz z kodami...
readmore

Konferencja Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej

W dniach 28-29 lutego w Rosnówku k. Poznania odbyła się Konferencja „Projektowanie oraz modernizacja infrastruktury oświetleniowej”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firm energetycznych, specjaliści ds. oświetlenia oraz przedstawiciele firm działających w branży oświetleniowej. Patronat honorowy nad spotkaniem objął Związek Powiatów Polskich. Pierwszy referat konferencji...
readmore

Szkolenie Zamówienia publiczne w gospodarce wodno – kanalizacyjnej (studium przypadku)

Jedną z najlepszych metod zdobywania wiedzy w rozwiązywaniu problemów jest analizowanie, ocenianie i dyskusja przypadków, które opisują prawdziwe sytuacje już zrealizowanych postępowań. Właśnie w takiej formie odbyło się spotkanie zorganizowane przez firmę Dendros 21 lutego w Hotelu Mercure**** w Poznaniu. Uczestnikami szkolenia dotyczącego zamówień publicznych w gospodarce wodno –...
readmore

Szkolenie BHP w zieleni

Bezpieczeństwo i higiena pracy to temat złożony, szczególnie w branży „zielonej”. Na dzień dzisiejszy nie ma przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy, które w sposób kompleksowy poruszałyby tematykę zakładania i pielęgnacji zieleni. Konieczne jest korzystanie z aktów prawnych przeznaczonych dla innych branż np. budowlanej czy komunalnej. O tym, że spotkanie z zakresu BHP nie musi...
readmore

Szkolenie Zakres przedmiotowy dozwolonych prac pielęgnacyjnych drzew i krzewów w świetle ustawy o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 119, poz. 804) wprowadziła wiele zmian m.in. dotyczących pielęgnacji zieleni.  W związku z powyższym przycięcie drzew w zakresie wykraczającym ustawę traktowane...
readmore

Szkolenie Opłaty za korzystanie ze środowiska wg najnowszych przepisów

Opłaty za korzystanie ze środowiska reguluje Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Ustawa nakłada na  przedsiębiorcę obowiązek  prowadzenia ewidencji  zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i jeżeli to konieczne wnoszenia opłat do Urzędu Marszałkowskiego. Nie wywiązanie się z obowiązku grozi nałożeniem kary. Temat opłat środowiskowych został omówiony podczas...
readmore
line