Szkolenie Zezwolenia i kary za usuwanie drzew przydrożnych

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi obowiązku uzgadniania wydawania zezwolenia na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz innymi zmianami np. dotyczącymi pielęgnacji, które wprowadziła ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w...
readmore
line