Szkolenie BHP w zakładach energetyki cieplnej

Celem szkolenia, które odbyło się 26 maja br. pt. „BHP w zakładach energetyki cieplnej” było omówienie aktualnych przepisów w zakresie BHP, a także identyfikacja i ocena potencjalnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy wraz z zastosowaniem odpowiednich środków oraz metod zmniejszenia narażenia. Uczestnikami szkolenia były służby bhp, kadra kierownicza, pracownicy  zakładów...
readmore

II Konferencja Zieleń Autostradowa

Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg zarówno pod względem estetycznym jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Kształtowanie terenów zieleni autostrad stanowi jednak duże wyzwanie zarówno dla projektantów, architektów krajobrazu, jak i wykonawców.  Organizatorem II Konferencji Zieleń Autostradowa była firma Dendros oraz Targi...
readmore

Szkolenie Ochrona drzew na placach budowy

14 kwietnia br. odbyło się kolejne z cyklu „zielonych” szkoleń dotyczące ochrony drzew na placach budowy. Spotkanie poprowadziła dr inż. Marzena Suchocka –  architekt krajobrazu, autorka licznych badań i publikacji dotyczących wpływu prac budowlanych na żywotność drzew. W pierwszej części szkolenia zostało przedstawione pozytywne, często jest niedoceniane przez ludzi, oddziaływanie...
readmore

Konferencja Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych

Tematem kolejnej konferencji zorganizowanej dla branży gospodarki wodno-ściekowej przez Dendros, było „Projektowanie oraz budowa sieci i przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych”. Spotkanie, nad którym opiekę merytoryczna sprawował dr inż. Florian Piechurski – docent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się w dniach 6-7 kwietnia br. w Rosnówku k. Poznania. W konferencji wzięli...
readmore

IV Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

W ostatnich latach środki masowego przekazu informują o konfliktach społecznych dotyczących planowania i zagospodarowania przestrzennego, które powodują opóźnianie lub uniemożliwiają realizację projektów. Często te przedsięwzięcia są współfinansowane z UE, która wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych. Coraz częściej podkreśla się zasadność otwartego dialogu –...
readmore

Szkolenie Zarządzanie gospodarką wodomierzową

10 marca br. zorganizowaliśmy w Poznaniu drugą edycję szkolenia Zarządzanie gospodarką wodomierzową. Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw oraz zakładów wod-kan poprowadził dr inż. Wojciech Koral (Politechnika Śląska, PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach). Szkolenie rozpoczęło się od zaprezentowania obowiązujących przepisów prawnych – ustaw, rozporządzeń,...
readmore

Szkolenie Obowiązki sprawozdawcze związane z bateriami i akumulatorami

Jednym z podstawowych obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach jest konieczność składania marszałkowi województwa sprawozdań dot. min. rodzaju, ilości i masy wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, czy o osiągniętych poziomach zbierania. Pierwsze rozliczenie ustawowych obowiązków za rok 2010 należy złożyć do dnia 15 marca 2011r. Dotyczy to producentów,...
readmore

Drugie Szkolenie Ogranicznie strat ciepła w systemie ciepłowniczym.

W dniach 22 i 23 lutego br. firma Dendros zorganizowała w Poznaniu dwa szkolenia pn. Ograniczanie strat ciepła w systemie ciepłowniczym. Spotkanie, poprowadził dr inż. Olgierd Niemyjski z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział ponad 100 specjalistów reprezentujących branżę energetyki cieplnej. Spotkanie...
readmore

Szkolenie Ograniczanie strat ciepła w systemie ciepłowniczym

W dniach 22 i 23 lutego br. firma Dendros zorganizowała w Poznaniu dwa szkolenia pn. Ograniczanie strat ciepła w systemie ciepłowniczym. Spotkanie, poprowadził dr inż. Olgierd Niemyjski z Zakładu Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Politechniki Warszawskiej. Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wzięło w nim udział ponad 100 specjalistów reprezentujących branżę energetyki cieplnej. Spotkanie...
readmore

Merytoryczne podstawy efektywnej sprzedaży środków ochrony roślin w centrach ogrodniczych

W ciągu najbliższych lat nastąpią przełomowe zmiany w funkcjonowaniu rynku środków ochrony roślin przeznaczonych na rynek hobbystyczny. Pierwsze dostrzegalne zmiany można będzie dostrzec już w czerwcu bieżącego roku, kiedy to wejdą w życie nowe regulacje prawne będące konsekwencją zmian w prawodawstwie europejskim. W sposób szczególny zmienią się możliwości zakupu preparatów...
readmore
line