Iluminacja oraz oświetlenie terenów zieleni i małej architektury – zasady projektowania i osiągane efekty

Iluminacja zieleni jest coraz częściej przedmiotem zainteresowań projektantów, architektów, specjalistów ds. kształtowania zieleni. Światło to istotny element tworzonych kompozycji. Dobrze przygotowana iluminacja uwypukla interesujące fragmenty roślinności w zależność od pory roku, miejsca występowania oraz architektury, a tym samym zwiększa atrakcyjność danego terenu. W Warszawie...
readmore

III Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Trzecia edycja konferencji Straty wody w systemach wodociągowych odbyła się w dniach 11-12 października br. w hotelu Park Diament*** w Katowicach. Spotkanie zgromadziło liczne grono specjalistów oraz 100 uczestników, którzy dyskutowali o problemach i nowych wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorstwami wodociągowymi. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ministerstwo Infrastruktury. Sponsorem...
readmore

Szkolenie Użytkowanie i eksploatacja ciepłomierzy

Podstawą do rozliczania się pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii cieplnej jest licznik ciepła (ciepłomierz). Rynek ciepłowniczy rozwija się bardzo dynamicznie dlatego tak istotny jest dobór odpowiedniego przyrządu pomiarowego jest istotny dla użytkownika jak i zarządcy sprzedawanego ciepła. W dniu 23 listopada w Hotelu Ikar*** w Poznaniu odbyło się Szkolenie dotyczące Użytkowania...
readmore

Szkolenie Projektowanie placów zabaw i przestrzeni edukacyjnej dla dzieci

Place zabaw to bardzo często miejsca, w których znajdują się kolorowe sprzęty ogrodzone równie barwnym ogrodzeniem. Tereny te zamiast być miejscem, gdzie najmłodsi mogliby rozwijać swoje zdolność ruchowe, prace w grupie, ćwiczyć wyobraźnie stają się kolejną formą stworzoną przez nas dorosłych – mało atrakcyjną dla dzieci.  „Projektowanie placów zabaw i przestrzeni edukacyjnej...
readmore

II Szkolenie Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu

W Warszawie 24-25 października br. na terenie Kampusu SGGW odbyło się szkolenie dotyczące identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu. Spotkanie poprowadziła dr inż. Edyta Rosłoń-Szeryńska (SGGW Warszawa), wykład wygłosił także prof. nadzwyczajny dr hab. Tomasz Oszako (Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie). Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, wśród uczestników...
readmore

Szkolenie Identyfikacja drzew zagrażających bezpieczeństwu

 Celem szkolenia było zwiększenie świadomości na temat statyki drzew i metod identyfikacji drzew zagrażających bezpieczeństwu wśród właścicieli drzew – jednostek samorządowych i administratorów terenów zieleni w przestrzeniach zurbanizowanych. Choć w przypadku diagnozy statyki drzew często niezbędna jest wiedza eksperta, to wzrost świadomości właścicieli drzew w tym zakresie...
readmore

Szkolenie Modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z możliwościami jakie daje modelowanie hydrauliczne sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Szkolenie miało charakter warsztatów, podczas których uczestnicy nabyli podstawowe przygotowanie do samodzielnego tworzenia modeli hydraulicznych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w oparciu o popularne programy Epanet 2.0 i SWMM5. Oba programy są programami...
readmore

Szkolenie Zmiany przepisów prawnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) wprowadza nowe  zadania dla samorządu wojewódzkiego i gminnego oraz zmienia w istotny sposób zasady zarządzania gospodarowaniem odpadami komunalnymi w zakresie: planowania (prawnych instrumentów planistycznych),  stanowienia prawa miejscowego...
readmore

Szkolenie Regulacja ciśnienia w sieciach wodociągowych – projektowanie, modernizacja, eksploatacja

Celem szkolenia była poprawa efektywności eksploatacji sieci wodociągowej poprzez dostosowanie ciśnienia do faktycznego zapotrzebowania sieci, a tym samym ograniczenia ilości awarii, strat wody, zużycia energii, czy poprawę jakości obsługi klienta. Spotkanie, które odbyło sie 6-7 czerwca br. w Poznaniu poprowadził dr inż. Wojciech Koral (Politechnika Śląska, PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach). Pierwszy...
readmore

Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu

„Kalkulacja kosztorysowa to jedno z ważniejszych zadań każdej inwestycji zarówno dla inwestora jak i wykonawcy. Pojawia się na każdym etapie inwestycji, począwszy od poprzedzających ją studiów i analiz, kończąc na jej odbiorze i utrzymaniu. Rola kosztorysowania rośnie od kiedy podstawową formą udzielania zamówień publicznych stały się przetargi” – tak rozpoczęła szkolenie...
readmore
line