Szkolenie Mała architektura w przestrzeni publicznej

Mała architektura jest nieodłącznym elementem przestrzeni, w której żyjemy. Należą do niej m.in. ławki, latarnie, kosze na śmieci, czy schody terenowe. Podczas szkolenia zaprezentowane zostały zasady projektowania obiektów małej architektury oraz przepisy i normy w tym zakresie. Spotkanie poprowadziła dr inż. Hanna Marszałek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) – wykładowca...
readmore

Szkolenie BHP w gospodarce wodno-ściekowej

Gospodarka komunalna w tym wodno-ściekowa jest jednym z sektorów dla których instrukcje BHP są szczególnie ważne. W związku z tym zakłady wod-kan są częstym obiektem kontroli. Nieprawidłowo skonstruowana instrukcja BHP może być przyczyną nałożenia na firmę bardzo wysokich sankcji finansowych. Podczas spotkania zostały przedstawione praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji...
readmore

Szkolenie Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw

Tereny rekreacji dziecięcej, ich modernizacja oraz warunki jakie powinny spełniać nowopowstające obiekty były tematem przewodnim podczas szkolenia Bezpieczne i atrakcyjne place zabaw. Opiekunem merytorycznym spotkania był prof. dr habil. Marek Kosmala z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Pierwsze wystąpienie poświęcone zostało obowiązującym uwarunkowaniom prawnym związanym...
readmore

III Konferencja Zieleń w mieście

Październik to miesiąc, w którym po raz trzeci podczas Targów InterflatDesign.pl firma Dendros wraz z Międzynarodowymi Targami Łódzkimi zorganizowała konferencję Zieleń w Mieście. Spotkanie odbyło się 22 października br. i odbyło się pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Prezydenta Miasta Łodzi. Konferencja miała na celu pomóc w codziennej pracy zawodowej, optymalnym...
readmore

II Konferencja Straty wody w systemach wodociągowych

Już po raz drugi liczne grono specjalistów oraz 120 uczestników, dyskutowało o problemach i nowych wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorstwami wodociągowymi podczas Konferencji Straty wody w systemach wodociągowych. Spotkanie zorganizowane pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury odbyło się w dniach 18-19 października br. w hotelu „Delicjusz” w Rosnówku k. Poznania. Opiekę...
readmore

III Konferencja Zieleń Przydrożna

  Poznań 16-17 września br., stał się miejscem gdzie spotkało się grono specjalistów, aby dyskutować i wymieniać poglądy dotyczące zieleni przydrożnej, a okazją ku temu była zorganizowana III konferencja „Zieleń Przydrożna”.  Opiekunem merytorycznym był prof. dr hab. inż. Marek Siewniak – Przewodniczący Europejskiej Rady ds. Drzew (EAC). Patronat honorowy nad imprezą objął...
readmore

Szkolenie Zezwolenia i kary za usuwanie drzew lub krzewów

7 września br., po wakacyjnej przerwie odbyło się szkolenie Zezwolenia i kary za usuwanie drzew lub krzewów. Jego celem było wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących wydania zezwoleń lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. Spotkanie poprowadził Krzysztof Gruszecki – radca prawny, specjalizujący się w przepisach związanych z ochroną środowiska,...
readmore

II Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacja zieleni

Celem szkolenia było poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane było do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania i chciały pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenie składało się z części teoretycznej...
readmore

I Szkolenie Kosztorysowanie prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni

Celem szkolenia było poznanie zasad kosztorysowania robót związanych z zakładaniem i pielęgnacją terenów zieleni oraz zasad wyceny prac projektowych. Szkolenie skierowane było do architektów krajobrazu, administratorów terenów zieleni i osób, które zetknęły się z problemem kosztorysowania i chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Szkolenie składało się z części teoretycznej...
readmore

Konferencja Zieleń Autostradowa

Zieleń stanowi integralny element ciągów komunikacyjnych, bez której optymalne funkcjonowanie dróg zarówno pod względem estetycznym jak i bezpieczeństwa jest zachwiane. Kształtowanie terenów zieleni autostrad stanowi jednak duże wyzwanie zarówno dla projektantów, architektów krajobrazu, jak i wykonawców – co potwierdziły dyskusje i wymiana poglądów podczas Konferencji Zieleń Autostradowa,...
readmore
line