Szkolenie Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

23 kwietnia br. w Centrum Kongresowym IOR odbyło się szkolenie „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym”. Spotkanie poprowadziła Irena Mazur – dyrektor Departamentu Instrumentów Środowiskowych w Ministerstwie Środowiska.   Celem szkolenia było wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...
readmore

II Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską

5-6 marca br. w Poznaniu odbyła się II Konferencja Zarządzanie Zielenią Miejską. Sponsorem generalnym była firma John Deere Polska, która oprócz wystąpienia przeprowadziła przed hotelem pokaz sprzętu do pielęgnacji zieleni miejskiej.  Zgodnie z sugestiami Uczestników z zeszłego roku I sesja prawna była poświęcona pozycji prawnej architekta krajobrazu. Krzysztof Gruszecki mówił:...
readmore

Warsztaty praktyczne Obowiązki sprawozdawcze dotyczące sprzętu elektrycznego i elektronicznego

10 lutego br. w Poznaniu odbyły się Warsztaty praktyczne Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadziła je Małgorzata Tomczak  –  Naczelnik Wydziału Nadzoru Rynku w Departamencie Kontroli Rynku Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Departament Kontroli Rynku jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji...
readmore

Warsztaty praktyczne Ocena oddziaływania na środowisko

27 stycznia br. w Poznaniu odbyły się Warsztaty praktyczne Ocena oddziaływania na środowisko. Uczestniczyło w nich ponad 30 osób. Prowadził je dr Marcin Pchałek – prawnik specjalista z zakresu oceny oddziaływania na środowisko, konsultant m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, autor licznych publikacji. Punktem wyjścia do szkolenia stały się przepisy Rozporządzenia 1083/2006 WE z...
readmore
line